Trustpilot

Vedtægter ApS - kun med direktion og uden revisor

Beskrivelse
Køb dokument
375,00 DKK
Pris med moms
Udarbejdet af
Troels Wenzel Østergaard
Troels Wenzel Østergaard

Advokat, HD (F)

SelskabsAdvokaterne

Kontaktinformation

Telefon 45 23 00 10

tw@dokumenter.dk

Denne skabelon indeholder vedtægter for et ApS, iht. den nye selskabslov. (ApS med direktion, men uden bestyrelse og uden revisor).

Skabelonen lægger op til at selskabets regnskaber til enhver tid skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik, men at selskabet undlader at lade årsrapporten revidere, idet selskabet opfylder betingelserne herfor. Der henvises til bestemmelsen i årsregnskabslovens § 135, hvorefter en virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, kan undlade at lade årsregnskabet revidere, hvis virksomheden i 2 på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser:

1) En balancesum på 4 mio. kr.,

2) en nettoomsætning på 8 mio. kr. og

3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12.

Mange ejere driver virksomheden med denne ledelsesform i starten.

Dokumentet leveres i en Word-skabelon, således at det nemt kan tilrettes.

De udførlige vedtægter er udarbejdet af advokat Troels Wenzel Østergaard, som har speciale i selskabsret og erhvervsret.