Tilføj til favoritter

Overdragelsesaftale (Andelsbolig)

Lav hurtigt og sikkert en overdragelsesaftale i forbindelse med køb og salg af en andelsbolig.

Overdragelsesaftale for andelsbolig

Overdragelse af en andelsbolig er en proces, hvor en andelsboligejer sælger sin ret til at bebo en andelsbolig til en ny køber.

Når du overdrager en andelsbolig, skal du udarbejde en overdragelsesaftale.

Hvad er en andelsbolig?

En andelsbolig er en boligform, hvor man ejer en andel af en ejendom med en samtidig eksklusiv brugsret til at bruge en bestemt bolig i ejendommen i stedet for at have en individuel ejendomsret til sin bolig.

Andelsboliger findes typisk i større ejendomme, hvor ejendommen ejes af en andelsboligforening . Hver andelshaver i andelsboligforeningen ejer en forholdsmæssig andel af ejendommen, som typisk svarer til størrelsen på den pågældende bolig i forhold til det samlede areal for boligerne i andelsboligforeningen, og hvor der til hver andel er tilknyttet en eksklusiv brugsret til en bestemt bolig i ejendommen. Andelshaverne har dermed fælles ansvar for vedligeholdelse af ejendommen, og beslutninger omkring fx større renoveringer eller lignende træffes af andelsboligforeningen som helhed. Hver andelshaver har derudover ansvaret for at vedligeholde den bolig, de har eksklusiv brugsret til.

Andelsboliger er ofte billigere at købe end traditionelle ejerboliger, men samtidig er der ofte restriktioner på fx mulighederne for at udleje boligen eller sælge sin andel. Der kan også være visse krav til, hvordan man kan bruge sin bolig, da man er en del af en fælles ejendom.

Overdragelse af andelsbolig

Overdragelse af en andelsbolig er en proces, hvor en andelsboligejer sælger sin andel i andelsboligforeningen med den tilknyttede eksklusive brugsret til en bestemt bolig i ejendommen til en ny køber. Processen involverer normalt både juridiske, økonomiske og praktiske overvejelser, og det er vigtigt for både sælger og køber at forstå de forskellige trin i processen.

Når du overdrager en andelsbolig, så sælger du ikke en ejendom, men alene retten til at bebo og råde over en bestemt del af en ejendom. En andelsbolig ejes nemlig af en andelsboligforening, og hvert medlem af andelsboligforeningen har ret til at bebo en bestemt bolig i ejendommen. Andelsboligejeren betaler normalt en månedlig ydelse til andelsboligforeningen, som dækker fællesudgifter til blandt andet vedligeholdelse af bygningen og grunden, forsikring og eventuelle lån.

Når en andelsboligejer ønsker at sælge sin andelsbolig, er der flere trin, der skal følges. Først skal sælgeren finde en køber til boligen. Dette kan ske gennem en ejendomsmægler eller ved at annoncere på forskellige boligsider. Når en køber er fundet, skal der indgås en købsaftale mellem sælger og køber.

Købsaftale vedrørende andelsbolig

Købsaftalen vedrørende overdragelsen af andelsboligen skal indeholde oplysninger om boligens pris, eventuelle mangler og forbehold, og hvordan betalingen skal ske. Det er vigtigt, at købsaftalen er så detaljeret som muligt for at undgå misforståelser og konflikter senere i processen.

Herefter skal køberen godkendes af andelsboligforeningens bestyrelse. Dette indebærer normalt en økonomisk vurdering af køberens evne til at betale den månedlige ydelse og eventuelle fælleslån i andelsboligforeningen. Andelsboligforeningens bestyrelse kan også kræve en personlig fremvisning af køberen, inden godkendelsen kan gives.

Når køberen er godkendt, kan handlen gennemføres.

Værdien af en andelsbolig

Det fremgår af andelsboligloven, at ved overdragelse af en andel i en andelsboligforening, hvor der til andelen er knyttet retten til en bolig, må prisen ikke overstige, hvad værdien af andelen i andelsboligforeningens formue, forbedringer i lejligheden og dens vedligeholdelsesstand med rimelighed kan betinge.

Ved opgørelsen af andelsboligforeningens formue ansættes ejendommen til en af de i andelsboligloven nævnte værdier, der ikke må overskrides ved opgørelsen af værdien af andelen i andelsboligforeningens formue, dog skal værdien af ejendommen i de første 2 år efter andelsboligforeningens stiftelse ansættes efter særlige regler, når en andelsboligforening er stiftet ved erhvervelse af en udlejningsejendom.

a) Anskaffelsesprisen.

b) Den kontante handelsværdi som udlejningsejendom på grundlag af en vurdering, der ikke må være ældre end 18 måneder, og som er foretaget af en valuar med indsigt i prisfastsættelsen og markedsudviklingen for udlejningsejendomme.

c) Den senest ansatte ejendomsværdi med eventuelle reguleringer efter § 3 A i lov om vurdering af landets faste ejendomme.

Godkendelse af bestyrelsen

Køberen af en andelsbolig skal godkendes af bestyrelsen for andelsboligforeningen, inden køberen kan opnå ret til andelsboligen og modtage sit andelsbevis.

Aftalen mellem en sælger og en køber af en andelsbolig skal forelægges bestyrelsen til godkendelse. Bestyrelsen kan forlange den aftalte pris nedsat og en eventuel overpris tilbagebetalt, såfremt prisen overstiger, hvad der er tilladt.

Overdragelsessummen indbetales til andelsboligforeningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender hos den fraflyttede andelshaver udbetaler resten til den fraflyttede andelshaver og eventuelle andre rettighedshavere. Inden afregning skal andelsboligforeningen undersøge, om der i andelsboligbogen er tinglyst rettigheder over andelen.

Hvem har udarbejdet overdragelsesaftalen på Dokumenter.dk?

Overdragelsesaftalen for andelsbolig er udarbejdet af advokat Synne Høj Nørgaard, som er advokat med speciale i fast ejendom hos advokatfirmaet Donatzky & Partnere.

Synne Høj Nørgaard har omfattende erfaring indenfor boliglejeret, erhvervslejeret samt med alle former for fast ejendom, herunder transaktioner, projektudvikling samt etablering af ejerstrukturer.

Synne Høj Nørgaard rådgiver endvidere om Køb og salg af virksomheder (M&A) samt om Aftale- og kontraktsret.

Udarbejdet af
Synne Høj Nørgaard Advokat Donatzky & Partnere Kontaktinformation Telefon: 33 11 10 10 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Overdragelsesaftalen indeholder
 1. Angivelse af køber og sælger
 2. Angivelse af købesum
 3. Opgørelse af købesum
 4. Nøgle oplysninger om andelsboligen
 5. Angivelse af garantier fra køber
 6. Oplysninger om overdragelsen

Ofte stillede spørgsmål
 • Tilbyder I abonnement?

  Ja. Vi tilbyder markedets mest attraktive abonnement med ubegrænset adgang til samtlige dokumenter og kontrakter 24/7 – inklusive gratis adgang til vores juridiske Hotline.

  Dokumenter.dk samarbejder med Danske Advokater og tilbyder medlemsrabat på abonnement.

  Kontakt os idag på telefon 45331830 eller mail: kontakt@dokumenter.dk for at høre mere om abonnement og mulighed for skræddersyet enterpriseløsning.

 • Kan jeg rette i dokumentet bagefter?

  Ja. Dokumenter.dk leverer altid dit dokument i Word-format. Du kan nemt finde og redigere i dit færdige dokument uden at skulle spørge os først, hvis du har oprettet en brugerprofil.

  Sådan gør du, hvis du vil kunne gemme og redigere i dit dokument
  1. Vælg Profil og opret din brugerkonto
  2. Vælg dokument – færdiggør dokumentguiden – betal for dokumentet.
  3. Alle dine færdige og betalte dokumenter gemmes automatisk i “Mit arkiv.”
  4. Du finder dem i “Mit arkiv,” når du er logget ind på din brugerkonto.
  5. Hvis du vælger at downloade dokument i Word (DOCX), kan du nu tilføje og ændre direkte i Word-dokumentet på din enhed.
  6. Husk, at et færdigt Word-dokument, du efterfølgende tilretter på din enhed, kun er tilgængeligt i denne Word-version på din valgte enhed.

  Husk: Du kan altid gemme et dokumentudkast til senere færdiggørelse på Dokumenter.dk. Se mere under: “Kan jeg gemme mit dokument undervejs?”

 • Hvorfor har I ikke det dokument, jeg søgte?

  Dokumenter.dk har et stort bagkatalog af juridiske skabeloner, der løbende ajourføres, kodes og tilføjes til det digitale dokumentbibliotek af vores faglige redaktører. Kontakt os, hvis du ikke kan finde det dokument, du søger. Vi kan i praksis hjælpe med langt det meste idag. Kontakt os på mail kontakt@dokumenter.dk eller telefon 45331830.