Mulighed for at give forhåndssamtykke til uskiftet bo

Ønsker du som stedbarn, at din stedmor eller stedfar kan sidde i uskiftet bo, når din forælder afgår ved døden, kan du give forhåndssamtykke til uskiftet bo.

Udarbejdet af Mette Beck Kofoed

Forhåndssamtykke til uskiftet bo

Med et forhåndssamtykke til uskiftet bo sikres det, at din forælder og din stedforælder på forhånd kan tage stilling til, hvordan arven efter dem skal fordeles – uden at være bekymrede for, at din stedforælder skal sælge et fælles hus for at udrede arv til dig, hvis din forælder afgår ved døden som den første af ægtefællerne.

Du kan nemt udarbejde et forhåndssamtykke til uskiftet bo med Dokumenter.dk’s intelligente skabelon, f.eks. i forbindelse med at din forælder og stedforælder opretter et testamente, hvori de fordeler arven efter dem. Du finder vores skabelon til et forhåndssamtykke til uskiftet bo her.

Hvis du ikke afgiver et forhåndssamtykke, skal din stedforælder bede om et samtykke til at sidde i uskiftet bo.

Dine, mine og vores børn

I disse tider hvor mange familier består af ”dine, mine og vores børn”, er forhåndssamtykke til uskiftet bo særligt relevant, da ægtefæller kun har ret til at sidde i uskiftet bo med fælles børn.

Særbørn, som er børn af kun den ene ægtefælle, skal altid give samtykke – enten som forhåndssamtykke eller ved skiftet af dødsboet – hvis stedforælderen bliver den længstlevende af ægtefællerne og skal sidde i uskiftet bo.

Mange ægtefæller har et ønske om at sikre hinanden mest muligt, og her er forhåndssamtykke til uskiftet bo en god mulighed for at tilgodese den længstlevende ægtefælle. Hvis du som stedbarn ønsker at sikre, at din stedforælder kan sidde i uskiftet bo, kan du let udarbejde et dokument på dokumenter.dk, hvori du giver din stedforælder forhåndssamtykke til uskiftet bo.

Skabelonen til forhåndssamtykke til uskiftet bo er let at gå til

Den intelligente skabelon til forhåndssamtykke til uskiftet bo fra dokumenter.dk sikrer, at du får taget stilling til betingelserne for og omfanget af forhåndssamtykket.

Skabelonen er let at gå til, og det kræver ikke andet end oplysninger om dig samt din forælder og stedforælder at udarbejde forhåndssamtykket.

Forhåndssamtykke til uskiftet bo er udarbejdet af advokat Mette Beck Kofoed, som har speciale i familie- og arveret. Mette har stor erfaring med udarbejdelse af testamenter og rådgivning om fordeling af arv.