Hvem må rejse til udlandet med dit barn?

Udarbejdet af Mette Beck Kofoed

Rejsesamtykkeerklæring

Uanset alder, skal man have et gyldigt pas for at kunne rejse til udlandet. Men hvis den der rejser er mindreårig og barnets rejseledsager ikke er den eller de personer, der har forældremyndigheden over barnet, kræver mange lande i dag, at udlandsrejsen er skriftligt godkendt af forældremyndighedsindehaverne/-eren.

Mange lande kræver tilsvarende, at hvis der er fællesforældremyndighed og det kun er den ene forældre, der rejser med barnet, at den anden forældre har givet tilladelse til rejsen.

Reglerne varierer fra land til land, og det anbefales derfor at man altid undersøger det konkrete lands ind- og udrejseregler, herunder aldersgrænserne. Du kan typisk finde den konkrete information via landets ambassade eller konsulat, alternativ søger information via Udenrigsministeriets hjemmeside.

Nogle lande kræver derudover, at et rejsesamtykke udstedes på et specifikt sprog, at samtykket og/eller dokumentationen for forældremyndigheden notarpåtegnes, og endelig kræves Udenrigsministeriets legalisering af det notarpåtegnede dokument i nogle lande.

Sørg altid for, at have afdækket landets regler inden rejseerklæringen udarbejdes, underskrives og eventuelt notarpåtegnes.

Står du derfor som skilsmisseforældre og skal rejse til udlandet med dine børn uden den anden forældre, eller skal dine børn skal på ferie med f.eks. deres bedsteforældre, eller dit barn skal med en kammerat og dennes forældre på en udenlandsrejse, er det en god ide at lave en skriftlig tilladelse til dit barn/dine børns voksne rejseledsager.

Læs mere om erklæring til rejsesamtykke her

Hvad skal en rejsesamtykkeerklæring indeholde

En rejsesamtykkeerklæring skal indeholde nogle generelle oplysninger, herunder oplysninger der kan identificere både barnet, rejseledsageren og barnets forældre, således:

– Barnets navn, adresse, fødselsdato, nationalitet og pasnummer,

– Rejseledsagers relation til barnet, ledsagers navn, adresse, fødselsdato, nationalitet og pasnummer,

– Forældremyndighedsindehavers /-ernes navn, adresse fødselsdato, nationalitet og telefonnummer, og

– Oplysninger om rejseperioden, -destination og eventuelle kontaktoplysninger under udlandsopholdet.

– Hvis barnet rejser uden begge forældre, kan det overvejes om den voksne rejseledsager skal have samtykke til at varetage barnets interesser i tilfælde af f.eks. sygdom eller ulykke.

– Dokumentation for barnets identitet ved fødselsattest, henholdsvis forældrenes- og den voksne rejseledsagers identitet i form af pas, dokumentation for (ene)forældremyndighed og rejsedokumentationen.

Hos Dokumenter.dk finder du en række rejsesamtykkeerklæringer, som du kan tage udgangspunkt i, hvis dit barn skal rejse uden den ene/begge sine forældre. Vores skabeloner er udarbejdet på dansk og engelsk.

Lav en rejsesamtykkeerklæring her

Husk altid at undersøge det aktuelle lands ind- og udrejse regler inden afrejsen, og være i god tid, hvis dokumentet skal nå at blive oversat til et andet sprog, notar påtegnes og/eller legaliseres af Udenrigsministeriet.