Generalfuldmagt, fremtidsfuldmagt og værgemål

I denne artikel gennemgår vi de forskellige typer for fuldmagt, du kan oprette, generalfuldmagt, fremtidsfuldmagt og værgemål.

Udarbejdet af Mette Beck Kofoed

Fuldmagt, generalfuldmagt, fremtidsfuldmagt og værgemål

Hvis du på et tidspunkt måtte blive ude af stand til at handle og træffe beslutninger for dig selv – f.eks. ved pludselig sygdom eller demens – er det praktisk, allerede nu at have givet dine nærmeste en fuldmagt til hurtigt at kunne hånd om dig og træffe de nødvendige beslutninger for dig.

En fuldmagt er et skriftligt bevis på, at den der har fuldmagten (kaldet fuldmægtigen) har tilladelse til at træffe beslutninger og handle på dine vegne.

Fuldmagten beskriver i hvilket omfang og indenfor hvilke rammer den fuldmægtige, må handle og agere. Med en fuldmagt i hånden, er du forpligtet af de handlinger og beslutninger, som en fuldmægtig træffer i henhold til fuldmagten.

En underskrevet fuldmagt træder i kraft ved underskriften.

Hvilken type fuldmagt skal jeg oprette?

Det er fuldmagtens ordlyd, der fastslår, hvilke beslutninger og handler en fuldmægtig kan træffe på dine vegne.

Der kan oprettes forskellige typer af fuldmagter, generalfuldmagt og vedvarende fuldmagt og en fremtidsfuldmagt.

Generalfuldmagt

Med en generalfuldmagt giver du en anden person (en fuldmægtig) adgang til at træffe beslutninger og varetage dine forhold og handle på dine vegne.

Der er ingen formkrav til en generalfuldmagt, det må dog anbefales at den oprettes skriftligt og vitterlighedspåtegnes af enten to uvildige vitterlighedsvidner, af en advokat eller notarpåtegnes.

Den der har fuldmagten kan, fra den er underskrevet handle på dine vegne.

En generalfuldmagt kan også have betegnelsen vedvarende fuldmagt. En vedvarende fuldmagt er også mere detaljeret end en generalfuldmagt.

Fremtidsfuldmagt

Da der ofte vil gå mange år inden behovet for en fuldmagt opstår, er det uhensigtsmæssigt at en fuldmægtig, har konstant adgang til at handle på dine vegne, når der ikke er behov for det.

I disse situationer kan man oprette en fremtidsfuldmagt.

En fremtidsfuldmagt kan oprettes allerede i dag, men træder først i kraft, når du ikke længere selv er i stand til at træffe dine egne beslutninger eller handle på dine egne vegne. Det kan f.eks. være hvis man kommer i koma, bliver dement eller får alvorlig hjerneskade, så man ikke kan varetage sine egne interesser.

En fremtidsfuldmagt oprettes elektronisk og opbevares i Fremtidsfuldmagtsregisteret, indtil den sættes i kraft.

En fremtidsfuldmagt kan omfatte personlige forhold, økonomiske forhold eller både personlige og økonomiske forhold.

Fremtidsfuldmagten er registreret elektronisk, hvilket betyder at både banker, offentlige myndigheder mv. kan, når fuldmagten er sat i kraft, tilgå fremtidsfuldmagten og se omfanget af beføjelserne i fuldmagten. Fremtidsfuldmagten ligger tilgængelig elektronisk fra den er trådt i kraft. Dette giver en større fleksibilitet for den der er sat ind i fremtidsfuldmagten, til at handle på dine vegne.

Du kan læse mere om fremtidsfuldmagt her

Står du i en situation, hvor I ikke har fået oprettet en fuldmagt eller fremtidsfuldmagt i tide, kan det være aktuelt at få etableret et værgemål.

Værgemål

Med et værgemål, kan du træffe beslutninger og handle på en andens vegne. Du er ikke automatisk værge for dine nærmeste pårørende, hvis personen ikke selv er i stand til at varetage sine egne interesser.

Har I ikke en fremtidsfuldmagt eller fuldmagt på plads inden situationen bliver aktuel, kan det blive nødvendigt at gennemføre en værgemålssag. Et værgemål etableres via Familieretshuset og kan være en længere varig proces at få gennemført.

Et værgemål kan omfatte personlige forhold, økonomiske forhold, eller både personlige og økonomiske forhold. Et værgemål kan være begrænset til dele af enten de økonomiske eller personlige forhold. Et værgemål kan ligeledes tidsbegrænset.

Sædvanligvis betyder et værgemål ikke umyndiggørelse af den person, der er under værgemål. Retten kan dog bestemme, at en person bliver helt eller delvist umyndiggjort i forhold til de økonomiske forhold. Er der alene behov for en mindre indgribende form for værgemål, kan der anmodes om samværgemål.

Udfordringerne ved værgemål i forhold til fremtidsfuldmagt er, at et værgemål ofte tager flere måneder at få gennemført, hvorimod en fremtidsfuldmagt kan sættes i kraft indenfor en meget overskuelig periode – sædvanligvis en til to uger.

Behovet for, at få den nødvendige hjælp til at træffe beslutninger i en pårørendes interesse, kan være presserende, hvorfor behandlingstiden for en værgemålssag kan have afgørende konsekvenser.

 

Det er derfor en god ide at få oprettet en fremtidsfuldmagt i god tid. Det giver både dig selv og dine nærmeste pårørende en ro og sikkerhed for, at de hurtigt kan træde til og varetage dine interesser, når du ikke selv er i stand til det.

Hos Dokumenter.dk kan du oprette en fremtidsfuldmagt eller en generalfuldmagt /vedvarende fuldmagt.

Du kan oprette en fuldmagt her.