Trustpilot

Varsling af lejeforhøjelse pga. stigning i skatter og afgifter

Beskrivelse
Køb dokument
280,00 DKK
Pris med moms

Denne skabelon indeholder en varsling af en lejeforhøjelse i henhold til erhvervslejelovens §§ 10 og 11 på grund af en stigning af skatter og afgifter.

Varslingen skal enten sendes anbefalet eller overbringes. Hvis opsigelsen overbringes, skal lejer kvittere for modtagelsen.

Dokumentet leveres i en Word-skabelon, således at det nemt kan tilrettes.

Skrivelsen er udarbejdet af advokat Simon Trolle Markussen, som har speciale i erhvervslejeret.

Her kan du finde en skabelon til beregning og opsætning af fordeling af markedslejen.