Trustpilot

Uddannelsesklausul

Beskrivelse
Køb dokument
250,00 DKK
Pris med moms

Med denne skabelon får du et udkast til en uddannelsesklausul, som du kan anvende som arbejdsgiver, hvis du overvejer at imødekomme et ønske fra en nøglemedarbejder om at gennemgå et efteruddannelsesforløb, som vil være forbundet med store omkostninger, og som måske i en periode vil lægge beslag på en væsentlig del af medarbejderens arbejdstid.

Netop i den situation kan du nemlig med fordel overveje at stille som betingelse for at imødekomme medarbejderens ønske, at der i så fald skal aftales en uddannelsesklausul.

Hvad er en uddannelsesklausul?

Når du indgår en uddannelsesklausul med en medarbejder, er essensen i aftalen, at hvis medarbejderen fratræder sin stilling indenfor en vis periode efter at have gennemført uddannelsen, eller inden uddannelsen er gennemført, skal medarbejderen helt eller delvis refundere dine udgifter til uddannelsen.

Hvad skal du være opmærksom på?

Der findes ikke regler, som direkte regulerer rammerne for, i hvilken udstrækning, man gyldigt kan indgå en uddannelsesklausul.

Om vilkårene for klausulen er gyldige afhænger derfor primært af, om de kan anses for rimelige, når man tager højde for forholdene ved aftalens indgåelse, aftalens indhold og senere indtrufne omstændigheder, jf. aftalelovens § 36.

Skal du kunne vide dig sikker på, at en aftale om en uddannelsesklausul vil kunne håndhæves efter sit indhold, er det derfor vigtigt, at du fx holder dig i hvert fald følgende for øje:

- uddannelsen bør ikke kunne betragtes som almindelig efteruddannelse,

- klausulen bør ikke kunne håndhæves, hvis medarbejderen er uden skyld i, at ansættelsesforholdet ophører,

- bindingsperiodens længde bør sættes i forhold til karakteren af efteruddannelsen og udgifterne hertil,

 - tilbagebetalingspligten kan evt. gradueres i forhold til, hvor længe efter gennemførelsen, at medarbejderen fratræder sin stilling,

- aftalen bør komme i stand på enten medarbejderens initiativ eller som et fælles initiativ, taget af medarbejderen og dig i fællesskab.

Det skal nøje fremgå af klausulen, hvilke udgifter, den omfatter, ligesom det er vigtigt, at I får taget højde for i aftalen, hvordan tilbagebetalingen skal ske, hvis medarbejderen fratræder før tid.

Uddannelsesklausulen er udarbejdet af advokat Tina Raben Skaarup, der er specialist i ansættelsesret.