Trustpilot

Tillægsbestemmelse - ejerskab til immaterielle aktiver

Beskrivelse
Køb dokument
80,00 DKK
Pris med moms

Denne skabelon indeholder supplerende formuleringer vedrørende regulering af ejerskab af immaterielle aktiver. Formuleringerne kan indføres som tillægsbestemmelse i de øvrige ansættelseskontrakter.