Trustpilot

Standard forretningsbetingelser

Beskrivelse
Køb dokument
375,00 DKK
Pris med moms
Udarbejdet af
Troels Wenzel Østergaard
Troels Wenzel Østergaard

Advokat, HD (F)

SelskabsAdvokaterne

Kontaktinformation

Telefon 45 23 00 10

tw@dokumenter.dk

Denne skabelon indeholder standard forretningsbetingelser i en virksomhed.

Forretningsbetingelserne regulerer følgende forhold:

1. Anvendelse og gyldighed
2. Ydelsen
3. Kundens medvirken
4. Vederlag
5. Betalingsbetingelser
6. Hemmeligholdelse
7. Kommunikation via internet
8. Ekstern bistand
9. Rettigheder
10. Garanti og ansvar
11. Misligholdelse
12. Opsigelse
13. Tvister

Standard forretningsbetingelserne kan f.eks. medsendes tilbud fra virksomheden og lægges på virksomhedens hjemmeside, m.v.

Dokumentet leveres i en Word-skabelon, således at det nemt kan tilrettes.

Den udførlige skabelon til forretningsbetingelser er udarbejdet af advokat Troels Wenzel Østergaard, som har speciale i erhvervsret og ansættelsesret.