Trustpilot

Shareholders Agreement in ApS - 2 owners - one company ( Både på dansk og engelsk)

Beskrivelse
Køb dokument
875,00 DKK
Pris med moms
Udarbejdet af
Troels Wenzel Østergaard
Troels Wenzel Østergaard

Advokat, HD (F)

SelskabsAdvokaterne

Kontaktinformation

Telefon 45 23 00 10

tw@dokumenter.dk

Dette er en skabelon til en ejeraftale (anpartshaveroverenskomst) udfærdiget både på dansk og på engelsk.

Denne ejeraftale regulerer forholdet mellem 2 ejere af et ApS.

Følgende forhold er beskrevet i ejeraftalen:

1. Formål og omfang (Purpose and scope)
2. Ejerforhold (Ownership structure)
3. Kapitalgrundlag (Share capital)
4. Ledelse (Board of Directors/Management)
5. Revisor (Auditor)
6. Udbytte (Dividends)
7. Overgang af kapitalandele i selskabet - generelle regler
(Transfer of shares in the company - general terms)
8. Opsigelse af ansættelsesaftale m.v.
(Termination of employment agreement and so on)
9. Forkøbsret (Pre-emptive rights)
10. Udløsning af køberet og modkøbsret
(Option to purchase and counter purchase rights)
11. Medsalgspligt og -ret (Obligations and rights of joint transfer)
12. Likvidation (Liquidation)
13. Fordeling af sager/opgaver (Allocation of cases/tasks in the company)
14. Konkurrerende virksomhed under ejerskab
(Owners' competing business)
15. Konkurrerende virksomhed efter ejerskabets ophør
(Competing business after transfer of shares and/or termination of employment)
16. Udvidelse af medejerkredsen
(Declaration of intent/extension of co-ownership)
17. Forsikringer (Insurance)
18. Skilsmissesæreje (Separation of property)
19. Misligholdelse (Breach)
20. Ændring i ejeraftalen (Amendments to the Shareholders' Agreement)
21. Tvister (Arbitration)

I ejeraftalen er der tillige indsat alternativer til de enkelte situationer, så dokumentet lettere kan tilpasses til jeres ønsker og behov.

Ejeraftalen er udarbejdet i en Word-skabelon med automatisk afsnitsnummerering og krydshenvisninger, hvilket letter redigeringen.

Den udførlige ejeraftale er udarbejdet af advokat Troels Wenzel Østergaard, som har speciale i tvister mellem ejere, udarbejdelse og fortolkning af ejeraftaler samt i selskabsret og erhvervsret.