Trustpilot

Refusionsopgørelse

Beskrivelse
Køb dokument
100,00 DKK
Pris med moms

Dette er et udkast til en refusionsopgørelse ved en ejendomshandel.

Dokumentet guider dig igennem de oftest forekommende poster - med opstillinger til beregning af posterne - med henblik på at fordele bl.a. løbende udgifter, der vedrører ejendommen, mellem køber og sælger.

Refusionsopgørelsen er nødvendig, da overtagelsesdagen sjældent falder sammen med betalingsterminerne for løbende udgifter som skatter, afgifter, vand, varme, kontingenter m.v.

Dokumentet er ikke udtømmende og således ikke til hinder for, at yderligere betalingsposter vedrørende ejendommen indføres i dokumentet.