Trustpilot

Referat af ekstraordinær generalforsamling - omregistrering af IVS til ApS

Beskrivelse
Køb dokument
195,00 DKK
Pris med moms

Et iværksætterselskab er en særlig type anpartsselskab, der på tidpunktet, hvor selskabet måtte finde det hensigtsmæssigt, kan omregistreres til et egentligt anpartsselskab.

Iværksætterselskabets selskabskapital og reserven til opbygning af selskabets kapitalgrundlag skal dog til sammen udgøre mindst 40.000 kr., hvis selskabet skal omregistreres til et egentligt anpartsselskab.

Beslutning om omregistrering kan træffes på selskabets generalforsamling med et dobbelt 2/3 flertal. Dette er en skabelon en skabelon til generalforsamlingsbeslutningen hvor omregsitreringen sker på baggrund af overførsel af selskabets bundre reserver.

Iværksætterselskabets vedtægter skal endvidere ændres, således at de opfylder de sædvanlige krav til anpartsselskaber. Du kan købe et sæt standardvedtægter for et ApS her.

NB: Det er en betingelse for omregistreringen, at der udarbejdes en erklæring af en vurderingsmand (f.eks. en revisor), om, at kapitalen er til stede. Alternativt, at selskabet opfylder betingelserne for at offentliggøre en ledelseserklæring i stedet for.

Betingelserne for at offentliggøre en ledelseserklæring i stedet for en erklæring i henhold til selskabslovens § 37 er, at selskabets seneste årsregnskab skal:

  • Være revideret
  • Vise at selskabet har en selskabskapital og reserver, som kan overføres til selskabskapitalen, på minimum DKK 40.000
  • Være forsynet med en revisorerklæring uden modifikationer
  • Have en balancedag, der ligger højest 5 måneder forud for beslutningen om omregistrering.

Såfremt der forinden eller samtidigt sker en kapitalforhøjelse ved kontant indskud skal der tillige træffes beslutning herom. Skabelon til kapitalføjelse ved kontant indskud kan købes her

Anmeldelse af omregistrering er gebyrfri hos Erhvervsstyrelsen og skal være foretaget senest 15. april 2021.