Trustpilot

Referat af bestyrelsesmøde

Beskrivelse
Køb dokument
300,00 DKK
Pris med moms

Her finder du en skabelon til et referat for et bestyrelsesmøde.

Hvis bestyrelsen består af flere medlemmer, skal der i henhold til selskabsloven føres en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmødet, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

Et tilstedeværende bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

Denne skabelon indeholder centrale og sædvanlige punkter, der typisk er på dagsordenen, ligesom den indeholder en række forslag til punkter som kan/bør behandles på bestyrelsesmøder.

Skabelonen indeholder f.eks. følgende punkter:

 • Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 • Rapportering til bestyrelsen om økonomi og andre forhold
 • Punkter til behandling
 • Årsregnskab
 • Budget
 • Likviditet og kapitalberedskab
 • Vurdering af selskabets målsætninger, forretningsplan og strategi
 • Ledelses- og organisationsforhold
 • Risikovurdering og forsikringsforhold
 • Vurdering af virksomhedens rapporteringsmodel
 • Evaluering af bestyrelsen, herunder sammensætning og om der er andre eller ændrede behov
 • Overordnede forretningsgange og interne kontroller
 • Retningslinjer for direktionen
 • Incitamentsordninger for ledelsen
 • Skattemæssige forhold
 • Gennemgang og eventuelt ændring af forretningsordenen
 • Revisionsprotokollat
 • Selskabets reelle ejere
 • Kommende møder

Dokumenter leveres i Word-format, så det nemt kan tilrettes og udfyldes i forhold til den konkrete bestyrelses dagsorden og årshjul.