Trustpilot

Købstilbud vedrørende fast ejendom

Beskrivelse
Køb dokument
80,00 DKK
Pris med moms

Dette er et udkast til et købstilbud på en fast ejendom.

Dokumentet guider dig igennem fristfastsættelse og indsættelse af oplysninger om pris samt overtagelse. Dokumentet tager samtidig forbehold for, at handlen fra tilbudsgivers side er betinget af, at tilbudsgivers advokat godkender handlen i sin helhed. Tilbudsmodtager pålægges desuden at fremskaffe alle relevante oplysninger og dokumenter vedrørende ejendommen.

Dokumentet er ikke udtømmende og således ikke til hinder for, at anmodning om yderligere oplysninger vedrørende ejendommen indføres i dokumentet.