Trustpilot

Hemmeligholdelsesaftale - salg / udnyttelse af koncept / ide

Beskrivelse
Køb dokument
425,00 DKK
Pris med moms
Udarbejdet af
Troels Wenzel Østergaard
Troels Wenzel Østergaard

Advokat, HD (F)

SelskabsAdvokaterne

Kontaktinformation

Telefon 45 23 00 10

tw@dokumenter.dk

Denne skabelon indeholder en standard hemmeligholdelsesaftale, som kan indgås, før der indledes forhandlinger mellem en koncept-/ide-indehaver og en potentiel køber/modtager angående udnyttelse af konceptet/ideen.

Aftalen skal sikre, at parterne frit kan forhandle med hinanden, uden at de udvekslede informationer efterfølgende kan misbruges eller bliver tilgængelige for tredjemand.

Hemmeligholdelsesaftalen indeholder:

  • 1. Formål
  • 2. Fortroligt materiale og information
  • 3. Modtagerens hemmeligholdelse
  • 4. Indehaverens hemmeligholdelse
  • 5. Returnering af information
  • 6. Misligholdelse, lovvalg og værneting

Dokumentet leveres i en Word-skabelon, således at det nemt kan tilrettes.

Den udførlige skabelon til en hemmeligholdelsesaftale er udarbejdet af advokat Troels Wenzel Østergaard, som har speciale i erhvervsret.