Trustpilot

Fusionsplan

Beskrivelse
Køb dokument
300,00 DKK
Pris med moms

Dette er en skabelon til en fusionsplan, hvor der er alternativer til både en lodret fusion, en egentlig fusion og en uegentlig fusion. 

Ledelsen i de bestående selskaber, der deltager i en fusion, skal som udgangspunkt, oprette og underskriveen fusionsplan.

Hvis der er tale om en fusion, hvor der alene deltager anpartsselskaber, kan anpartshaverne i enighed beslutte, at der ikke skal udarbejdes en fusionsplan. Hvis fusionsplanen fraviges stilles der dog så yderligere krav til selve generalforsamlingsbelutningen om fusionen.

Fusionsplanen skal bl.a. indeholde oplysning om følgende

  1. Selskabernes navne og eventuelle binavne
  2. Selskabernes hjemsted
  3. Vederlaget for kapitalandelene i et ophørende kapitalselskab
  4. Tidspunktet, fra hvilket de kapitalandele, der eventuelt ydes som vederlag, giver ret til udbytte
  5. Tidspunktet, fra hvilket et ophørende kapitalselskabs rettigheder og forpligtelser regnskabsmæssigt skal anses for overgået
  6. Udkast til vedtægter, hvis der ved fusionen dannes et nyt kapitalselskab. (Disse er ikke med i skabelonen, men kan købes her)