Trustpilot

Forretningsorden for bestyrelsen i et A/S

Beskrivelse
Køb dokument
420,00 DKK
Pris med moms
Udarbejdet af
Troels Wenzel Østergaard
Troels Wenzel Østergaard

Advokat, HD (F)

SelskabsAdvokaterne

Kontaktinformation

Telefon 45 23 00 10

tw@dokumenter.dk

Denne skabelon indeholder en standard forretningsorden for bestyrelsen i et aktieselskab.

Jfr. selskabslovens § 130 skal alle selskaber med en bestyrelse have en forretningsorden, som er et præcist redskab til brug ved bestyrelsens arbejde.

I den forbindelse bør bestyrelsen særligt overveje, om forretningsordenen skal indeholde bestemmelser om konstitution, arbejdsdeling, tilsyn med direktionens daglige ledelse, føring af bøger, protokoller m.v., skriftlige og elektroniske møder, tavshedspligt, suppleanter, regnskabskontrol, underskrivelse af revisionsprotokol og sikring af tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision.

Forretningsordenen leveres i en Word-skabelon, således at den nemt kan tilrettes.

Den udførlige forretningsorden er udarbejdet af advokat Troels Wenzel Østergaard, som har speciale i selskabsret og erhvervsret.