Trustpilot

Forpagtningsaftale

Beskrivelse
Køb dokument
475,00 DKK
Pris med moms

En forpagtningsaftale regulerer forholdet mellem en forpagter og en bortforpagter, hvor forpagteren overtager driften af en allerede eksisterende virksomhed fra bortforpagteren, mod at betale en forpagtningsafgift, som ofte afhængiger af virksomhedens omsætning.

Forpagtningsaftaler indgås ofte for virksomheder, der driver restaurant og hotel, hvor også lokalerne, hvorfra restauranten og/eller hotellet drives, er en del af den indgåede forpagtningsaftale.

Man skal altid være meget opmærksom på, om den indgåede forpagtningsaftale i realiteten er en aftale om leje af erhvervslokaler, da erhvervslejeloven så finder anvendelse. Hvis man er i tvivl herom bør man kontakte en advokat med speciale i forpagtningsaftaler og erhvervslejeret.

Forpagtningsaftalen indeholder bl.a.:

- Den forpagtede virksomhed
- Virksomhedens lokaler
- Overtagelse
- Varighed
- Forpagtningsafgiften
- Omsætningsopgørelser
- Forpagter regnskaber
- Forbrugsudgifter
- Depositum
- Vedligeholdelse
- Renholdelse
- Overlevering og aflevering
- Forandringer af bygninger
- Forsikringer
- Afståelsesret
- Åbningstider
- Bevillinger
- Skiltning

Dokumentet leveres i en Word-skabelon, således at det nemt kan tilrettes.

Den udførlige forpagtningsaftale er udarbejdet af advokat Simon Trolle Markussen, som har speciale i forpagtningsaftaler og erhvervslejeret.