Trustpilot

Firmabil - aftale

Beskrivelse
Køb dokument
175,00 DKK
Pris med moms

Dette er en skabelon til en aftale om firmabil, som regulerer forholdet mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager i den situation, hvor den ansatte får stillet firmabil til rådighed (fri bil).

Aftalen om firmabil kan benyttes som supplement til den mellem parterne bestående ansættelseskontrakt. Skabelonen regulerer bl.a. forholdene vedrørende prisklasse, ejendomsret, indregistreringsattest, privat kørsel, vedligeholdelse, ferierejser samt forholdet ved arbejdstagerens fortabelse af retten til at føre motorkøretøj.

Dokumentet leveres i en Word-skabelon, således at det nemt kan tilrettes.

Den udførlige aftale om firmabil er udarbejdet af advokat Troels Wenzel Østergaard, som har speciale i ansættelsesret og erhvervsret.