Trustpilot

Ejeraftale (aktionæroverenskomst) mellem 2 ejere af et A/S

Beskrivelse
Køb dokument
475,00 DKK
Pris med moms

Dette er en skabelon til en ejeraftale (aktionæroverenskomst).

Standarddokumentet regulerer forholdet mellem 2 ejere af et A/S (aktieselskab).

Følgende forhold er beskrevet i ejeraftalen:

1. Formål og omfang
2. Ejerforhold
3. Kapitalgrundlag
4. Ledelse
5. Revisor
6. Udbytte
7. Overgang af kapitalandele i selskabet - generelle regler
8. Opsigelse af ansættelsesaftale m.v.
9. Forkøbsret
10. Udløsning af køberet og modkøbsret
11. Medsalgspligt og -ret
12. Likvidation
13. Fordeling af sager/opgaver
14. Konkurrerende virksomhed under ejerskab
15. Konkurrerende virksomhed efter ejerskabets ophør
16. Udvidelse af medejerkredsen
17. Forsikringer
18. Skilsmissesæreje
19. Misligholdelse
20. Ændring i ejeraftalen
21. Tvister

I ejeraftalen er der tillige indsat alternativer til de enkelte situationer, så dokumentet let kan tilpasses jeres ønsker og behov.

Ejeraftalen er udarbejdet i en Word-skabelon og template med automatisk afsnitsnummerering og krydshenvisninger, hvilket letter redigeringen.

Den udførlige ejeraftale er udarbejdet af advokat Troels Wenzel Østergaard, som har speciale i tvister mellem ejere, udarbejdelse og fortolkning af ejeraftaler samt i selskabsret og erhvervsret.