Trustpilot

Egenerklæring til likvidation

Beskrivelse
Køb dokument
200,00 DKK
Pris med moms
Udarbejdet af
Simon Trolle Markussen
Simon Trolle Markussen

Advokat

SelskabsAdvokaterne

Kontaktinformation

Telefon 45 23 00 10

sm@selskabsadvokaterne.dk

Dette er en skabelon til en egenerklæring til brug for en "simpel" likvidation i henhold til selskabslovens § 216, hvor kapitalejeren træffer beslutning om at opløse/likvidere selskabet mod at indestå for gæld personligt. 

I kapitalselskaber, hvor alle kreditorer er betalt, kan opløsning ske, ved at kapitalejerne  over for Erhvervsstyrelsen afgiver en erklæring om, at al gæld, forfalden som uforfalden, er betalt, og at det er besluttet at opløse kapitalselskabet. Kapitalejernes navne og adresser skal være angivet i erklæringen

Erklæringen indeholder tillige en bemyndigelse til anmeldelse hos Erhvervsstyrelsen.

Erhvervsstyrelsen kan kun registrere opløsningen, hvis erklæringen er modtaget i styrelsen senest 2 uger efter underskrivelsen og er vedlagt en erklæring fra told- og skatteforvaltningen om, at der ikke foreligger skatte- og afgiftskrav vedrørende kapitalselskabet.