Trustpilot

Direktørkontrakt på engelsk - ApS uden bestyrelse - ejer selv

Beskrivelse
Køb dokument
500,00 DKK
Pris med moms
Udarbejdet af
Troels Wenzel Østergaard
Troels Wenzel Østergaard

Advokat, HD (F)

SelskabsAdvokaterne

Kontaktinformation

Telefon 45 23 00 10

tw@dokumenter.dk

Denne skabelon indeholder en "smal" direktørkontrakt på engelsk, som regulerer forholdet mellem et selskab (ApS uden bestyrelse) og dets direktør, der tillige selv er ejer af selskabet.

I henhold til lovgivningen skal der også i sådanne tilfælde foreligge en direktørkontrakt, men skabelonen tager hensyn til, at ejeren normalt ikke ønsker at være underlagt vidtgående forpligtelser over for selskabet - herunder f.eks. i tilfælde af selskabets eventuelle konkurs.

Direktøren anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

Direktørkontrakten indeholder:

  • 1. Ikrafttræden
  • 2. Ansvar
  • 3. Hverv under ansættelsen
  • 4. Tavshedspligt
  • 5. Vederlag
  • 6. Personalegode m.v.
  • 7. Ferie
  • 8. Ophør og opsigelse
  • 9. Misligholdelse
  • 10. Behandling af personoplysninger

 

Dokumentet leveres i en Word-skabelon, således at det nemt kan tilrettes.

Den udførlige direktørkontrakt er udarbejdet af advokat Troels Wenzel Østergaard, som er specialist i udarbejdelse og indgåelse af direktørkontrakter, ansættelse og opsigelse af direktører samt i øvrigt regulering af direktørers ansættelsesforhold.