Trustpilot

Børnetestamente - forældremyndighed alene hos mor eller far

Beskrivelse
Køb dokument
250,00 DKK
Pris med moms

Et børnetestamente er en tilkendegivelse om, hvem du finder værdig til forældremyndigheden over barnet i tilfælde af din død. Skulle du dø ved en ulykke, er det vigtigt at have tænkt over, hvem du ønsker, barnet skal vokse op hos.

Du kan frit pege på den eller de personer, du finder bedst egnet til at tage sig af barnets videre opdragelse. Familieretshuset vil lægge vægt på et børnetestamente, når beslutningen om ny værge skal træffes.

Det afgørende er dels at sikre, at myndighederne får tilkendegivelsen, hvis du dør, dels at sikre, at tilkendegivelsen er udformet på en sådan måde, at der ikke er tvivl om den. Det kan f.eks. gøres efter reglerne om vidnetestamente eller efter reglerne om notartestamenter.

Du vælger selv, om børnetestamentet blot underskrives af dig, eller om det skal oprettes hos en notar. Men et notar-testamente medfører, at myndighederne altid vil finde frem til testamentet. Endvidere kan myndighederne ikke rejse tvivl om børnetestamentets gyldighed.

I dette børnetestamente peger du som eneforældremyndighedshaver f.eks. på, at du ønsker forældremyndigheden tillagt din nye samlevende, idet vedkommende viser stor interesse for barnet - og reelt fungerer som forælder til barnet.