Trustpilot

Børnetestamente - Ensidigt med fælles forældremyndighed

Beskrivelse
Køb dokument
250,00 DKK
Pris med moms

I et børnetestamente har forældremyndighedsindehaveren (-erne) mulighed for at tilkendegive, hvem forældren finder er den rette person til at overtage forældremyndigheden over barnet, i tilfælde af forældremyndighedsindehaverens /-ernes død.

Enhver forældremyndighedsindehaver kan vælge at pege på den eller de personer, han eller hun finder bedst egnet til at tage sig af barnets videre opdragelse. Deler man forældremyndigheden med barnets anden forældre, og bor man ikke længere sammen, kan man selv oprette et børnetestamente med ens egne ønsker og tilkendegivelser af, hvad man selv vurderer er det bedste for barnet.

Man behøver ikke den anden forældres godkendelse, da der alene er tale om en tilkendegivelse, som Familieretshuset kan inddrage i sin vurdering af forældremyndigheds spørgsmålet.

Man skal imidlertid være opmærksom på, at hvis der er tale om fælles forældremyndighed og den anden forældre fortsat er i live, vil forældremyndigheden automatisk overgå til den anden forældre. Bor barnet imidlertid ikke sammen med den "anden" forældre på tidspunktet for dødsfaldet, kan andre end den efterlevende forældre ansøge om at få forældremyndigheden tillagt.

Familieretshuset vil inddrage en forældres ønske i et børnetestamente, når beslutningen om ny forældremyndighedsindehaver skal træffes.

Det afgørende er dels at sikre, at myndighederne får tilkendegivelsen, hvis du dør, dels at sikre, at tilkendegivelsen er udformet på en sådan måde, at der ikke er tvivl om den. Det kan f.eks. gøres efter reglerne om vidnetestamente eller efter reglerne om notartestamenter.

Du vælger selv, om børnetestamentet blot underskrives af dig, eller om det skal oprettes hos en notar. Men et notar-testamente medfører, at myndighederne altid vil finde frem til testamentet. Endvidere kan myndighederne ikke rejse tvivl om børnetestamentets gyldighed.

I dette børnetestamente peger du som delvis forældremyndighedshaver, hvem du ønsker forældremyndigheden tillagt hvis du går bort, f.eks din nye samlevende eller tredjemand.