Trustpilot

Arveforskudskontrakt

Beskrivelse
Køb dokument
250,00 DKK
Pris med moms

Et arveforskud er overdragelse af et økonomisk gode - sum eller genstand - som ydes imens giver er i levende live, men som udgør et forskud på den arv, som modtageren vil få ved givers død. Værdien af arveforskuddet vil blive modregnet i den arv, som modtageren efter afdøde var berettiget til.

Der er ikke formkrav til oprettelsen af et arveforskud, men af bevismæssige årsager må det anbefales altid at oprette et skriftligt dokumentation for overførslen.

Denne Word-skabelon kan anvendes til oprettelse af en arveforskudskontrakt mellem giver og modtager. I skabelonen gives også mulighed for at vælge hvorvidt arveforskudet skal tilfalde modtageren som særeje.

Vær opmærksom på, at et arveforskud kan være afgifts- og/eller skattepligtigt.