Tilføj til favoritter

Panthaverregnskab i medfør af konkursloven § 87

Udarbejd hurtigt og sikkert et panthaverregnskab

Panthaverregnskab i medfør af KL § 87

Regnskabet indeholder bl.a.

  1. Anfør konkursboets navn
  2. Anfør den pantsatte ejendom eller det pantsatte aktiv.
  3. Anfør alle indtægter i perioden.
  4. Anfør alle udgifter i perioden, herunder salær til kurator.
  5. Provenuet/underskuddet afregnes til marginalpanthaveren.
  6. Andre relevante forhold.

Efter KL § 87 skal boet bestyre ejendommen i boperioden frem til et salg, men for panthavers regning.

Derfor skal kurator sørge for, at der hurtigt bliver lavet en panthaveraftale med panthaveren, hvor forventningerne afstemmes, herunder hvordan kurators panthaversalær fastsættes.

Kurator opretter en særskilt sag i sit sagssystem for hver enkelt pantsat ejendom og sagen får sin egen klientkonto, så ejendommens midler holdes adskilt fra boets øvrige midler og der føres særskilt tidsregistrering.

Efter salget af aktivet laves et panthaverregnskab og provenuet afregnes overfor marginalpanthaver.

Kurator beder skifteretten om at godkende panthaversalæret, som derefter hæves på kontoen.

Hvem har udarbejdet panthaverregnskabet på dokumenter.dk?

Panthaverregnskabet er udarbejdet af Bjørn Wittrup, som er certificeret insolvensadvokat og medlem af Gældsstyrelsens Advokatpanel. Gældsstyrelsen benytter derfor Bjørn som advokat i konkurssager, hvor Gældsstyrelsen er konkursrekvirent.

Senest har Bjørn ført en række sager om konkurskarantæne, både som kurator og i sager, hvor han har repræsenteret den sagsøgte virksomhedsledelse.

Bjørn har møderet for Højesteret.

Få overblik over den samlede proces for konkursbehandlingen

Du kan nemt og hurtigt få et overblik over den samlede proces for konkursbehandling, og de typiske dokumenter der knytter sig til de enkelte trin i processen ved at følge linket

Læs mere her

Udarbejdet af
Bjørn Wittrup Advokat (H) Homann Advokater Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk
Panthaverregnskabet indeholder
  1. Informationer om konkursboet og kurator
  2. Informationer på panthaver
  3. Angivelse af pantsatte ejendomme eller aktiver
  4. Andre relevante forhold