Tilføj til favoritter

Kreditorinfo 5 (Afsluttende kreditorinfo)

Udarbejd hurtigt og nemt afsluttende kreditorinfo 5 efter konkursloven § 125 stk. 5 om møde til stadfæstelse af boregnskab

Kreditorinfo 5 til kreditorerne efter KL § 125 stk. 5 (Afsluttende kreditorinfo)

Kreditorinfo 5 indeholder især:

 1. Dette er den afsluttende kreditorinfo til kreditorerne og den udsendes efter KL § 125 stk. 5.
 2. Den skal udsendes senest 14 dage før boregnskabet stadfæstes af skifteretten.
 3. Den skal indeholde uddrag fra boregnskabet eller alternativt boregnskabet skal vedlægges til de kreditorer, der forventes at opnå dividende.
 4. Den skal indeholde oplysning om dato og klokkeslæt for afholdelse af møde i skifteretten til stadfæstelse af bo- og udlodningsregnskabet.
 5. Kurators samlede salær skal oplyses.
 6. Den skal indeholde oplysning om dato for udlodning af dividende, hvis boet sluttes med dividendeudbetaling
 7. Andre relevante forhold.

Dette er den femte og afsluttende kreditorinfo i boet.

Boet er nu klar til afslutning og dato for møde til stadfæstelse af boregnskabet er berammet i Retten.

Det betyder, at kurator forinden har indsendt bo- og eventuelt udlodningsregnskab til skifterettens godkendelse og at skifteretten har forhåndsgodkendt dette og berammet en dato for møde i skifteretten til stadfæstelse.

Den sendes til alle kendte kreditorer.

Den sendes også altid til Skifteretten og Gældsstyrelsen til info.

Der udsendes herefter ikke flere kreditorinfos i boet.

Hvem har udarbejdet kreditorinfo 5 på dokumenter.dk?

Den afsluttende kreditorinfo 5 er udarbejdet af  Bjørn Wittrup, Advokat (H), som er certificeret insolvensadvokat og medlem af Gældsstyrelsens Advokatpanel. Gældsstyrelsen benytter derfor Bjørn Wittrup som advokat i konkurssager, hvor Gældsstyrelsen er konkursrekvirent.

Senest har Bjørn Wittrup ført en række sager om konkurskarantæne, både som kurator og i sager, hvor han har repræsenteret den sagsøgte virksomhedsledelse.

Advokat (H) Bjørn Wittrup har møderet for Højesteret.

 

Få overblik over den samlede proces for konkursbehandlingen

Du kan nemt og hurtigt få et overblik over den samlede proces for konkursbehandling, og de typiske dokumenter der knytter sig til de enkelte trin i processen ved at følge linket

Læs mere her

Udarbejdet af
Bjørn Wittrup Advokat (H) Homann Advokater Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk
Kreditorinfo 5 indeholder
 1. Informationer om konkursboet og kurator
 2. Indkaldelse til møde i skifteretten
 3. Information om dato for udlodning af dividende
 4. Andre relevante forhold