Derfor skal du lave en fremtidsfuldmagt

Siden 2017 har det været muligt at lave en fremtidsfuldmagt, og fremtidsfuldmagten har fra start været rigtig populær – og med god grund. Men hvorfor skal du egentlig lave en fremtidsfuldmagt. I denne artikel gennemgår vi de vigtigste grunde til, hvorfor du skal lave en fremtidsfuldmagt.

Udarbejdet af Mette Beck Kofoed

Hvorfor lave en fremtidsfuldmagt?

Du skal oprette en fremtidsfuldmagt, hvis du selv vil have indflydelse på dine økonomiske og personlige forhold, hvis der kommer et tidspunkt i dit liv, hvor du ikke selv er i stand til det.

Du bør lave en fremtidsfuldmagt allerede nu, da en fremtidsfuldmagt ikke har nogen virkning før du ikke selv er i stand til at træffe beslutninger. En fremtidsfuldmagt kan desuden ændres, hvis du ønsker at udskifte den eller de personer, du har indsat.

Derfor er der ingen gode grunde til at vente med at lave en fremtidsfuldmagt. Vi anbefaler derfor også, at du laver en fremtidsfuldmagt allerede i dag.

Det eneste krav til at lave en fremtidsfuldmagt er, at du er fyldt 18 år, og at du er i stand til at handle fornuftsmæssigt.

Du kan lave en fremtidsfuldmagt her

Hvad skal du ellers være opmærksom på, inden du laver en fremtidsfuldmagt?

Inden du laver en fremtidsfuldmagt, skal du særligt være opmærksom på to forhold. Du skal nemlig træffe to overordnede valg, når du laver en fremtidsfuldmagt. For det første skal du vælge hvem, der skal være fuldmægtig – altså hvem der skal bemyndiges til at træffe beslutninger på dine vegne. For det andet skal du vælge, om fremtidsfuldmagten skal omhandle økonomiske beslutninger, personlige forhold eller både økonomiske og personlige forhold.

Hvem skal du vælge som fuldmægtig?

Alle personer over 18 år kan vælges og udpeges som fremtidsfuldmægtig. Dog må fremtidsfuldmægtigen ikke være under værgemål eller selv være underlagt en fremtidsfuldmagt, der er trådt i kraft, da det jo så også betyder, at personen ikke kan handle fornuftsmæssigt.

Du kan selv vælge, om du vil indsætte én eller flere personer som fremtidsfuldmægtige. Det kan være en god idé at vælge flere personer, så der er en større sandsynlighed for, at en af personerne gyldigt kan vælges som fremtidsfuldmægtig. Personer kan indsættes sideordnet eller i prioriteret rækkefølge.

Hvad skal fuldmagten omhandle?

Når du laver en fremtidsfuldmagt, bestemmer du selv, hvad den skal omhandle. Den kan specifikt omhandle enkelte dispositioner, eller du kan vælge, at den skal omhandle generelle dispositioner om økonomiske forhold, personlige forhold eller begge dele.

Personlige forhold kan f.eks. være beslutninger om behandling hos lægen/sygehuset, bestilling af hjælpemidler eller beslutning om blodtransplantation.

Økonomiske forhold kan f.eks. være håndtering af bankforretning, køb/salg/leje af bolig eller indgåelse af andre aftaler.

Andre forhold, der er gode at kende til

En fremtidsfuldmagt træder i kraft, når du ikke længere kan handle fornuftsmæssigt. Det er Familieretshuset, der skal træffe beslutning herom, og det er dermed Familieretshuset på baggrund af en lægeerklæring, der bestemmer om fremtidsfuldmagten skal træde i kraft på baggrund af en anmodning fra dig selv eller andre.

En fremtidsfuldmagt kan ændres eller tilbagekaldes af dig. En betingelse for, at en fremtidsfuldmagt kan ændres, er, at den er trådt i kraft. En fremtidsfuldmagt kan derfor ikke ændres, hvis Familieretshuset først har besluttet, at den skal træde i kraft. Dette er naturligvis til sikkerhed for den person, der har lavet fremtidsfuldmagten.

Efter ikraftsættelsen kan fuldmagten kun ændres eller tilbagekaldes, hvis du bliver i stand til at varetage dine egne interesser igen.

Hvordan laver du en fremtidsfuldmagt

Du kan nemt og online lave en fremtidsfuldmagt hos Dokumenter.dk.

Du kan lave en fremtidsfuldmagt her

Når du har lavet fremtidsfuldmagten, skal den uploades og underskrives digitalt hos Tinglysningsretten. Derefter skal du vedstå og bekræfte underskriften over for notaren.

Hvis du ikke har mulighed for digital underskrift, kan du underskrive fremtidsfuldmagten hos Familieretshuset.

Du kan finde en guide til registrering af fremtidsfuldmagt her