Selvstændig eller lønmodtager?

Uanset, om du på vegne af en virksomhed skal indgå en samarbejdsaftale med en konsulent, eller om du er en konsulent, som skal indgå en samarbejdsaftale med en kunde, er det vigtigt, at du sikrer dig, at samarbejdsaftalen klassificeres korrekt.

Udarbejdet af Tina Raben Skaarup

Er en samarbejdsaftale reelt udtryk for et ansættelsesforhold, kan det koste meget dyrt og få såvel skatteretlige som ansættelsesretlige konsekvenser, hvis det er forudsat i aftalen, at konsulenten udfører en arbejdsopgave som selvstændig.

Det er derfor vigtigt, at du i tilfælde af, at der kan være tvivl om klassifikationen af samarbejdet, nøje sørger for at få afdækket din retsstilling.

Skatteretlige konsekvenser for ”kunden”

Er et samarbejde mellem 2 selvstændige reelt at betragte som en ansættelsesaftale, kan dette få skatteretlige konsekvenser for såvel ”kunden” som for ”konsulenten”.

For kunden er de skatteretlige konsekvenser blandt andet, at man kan få en bøde for tilsidesættelse af den skatteindberetningsforpligtelse, som følger af skatteindberetningsloven.

Samtidig risikerer man som kunde at komme til at hæfte solidarisk med konsulenten for de AM-bidrag og den A-skat, som skulle have været betalt, ligesom man kan blive mødt med krav om, at man skal betale den moms tilbage, som man har fået fradrag for.

Skatteretlige konsekvenser for ”konsulenten”

Er betingelserne for anse konsulenten som selvstændig ikke opfyldt, og driver konsulenten sin virksomhed i personligt regi, vil Skattestyrelsen anse konsulentens indtægter som lønindkomst og konsulenten kan alene opnå fradrag for afholdte udgifter som almindelige lønmodtagerfradrag.

Konsulenten hæfter solidarisk sammen med kunden for den A-skat og de AM-bidrag, der skulle have været betalt. Konsulenten hæfter i øvrigt fortsat for betaling af udgående moms til Skattestyrelsen, når momsen er anført på fakturaer til kunden.

Er betingelserne for at anse konsulenten som selvstændig ikke opfyldt, og driver konsulenten sin virksomhed i selskabsform, risikerer konsulenten, at indkomsten i selskabet vil blive anset som personlig indkomst, hvilket samlet set kan medføre en beskatning på op mod 112 % (en såkaldt ”trippelbeskatning”). Samtidig risikerer man, at afholdte udgifter i selskabet vil blive betragtet som maskeret udlodning, ligesom der ikke vil være adgang til fradrag i selskabet.

Ansættelsesretlige konsekvenser

Er betingelserne for at anse en konsulent som selvstændig ikke opfyldt, kan dette for ”kunden” få en række ubehagelige konsekvenser i form af fx krav om godtgørelse efter ansættelsesbevisloven, løn under sygdom og barsel, feriegodtgørelse godtgørelse for usaglig opsigelse og løn i en opsigelsesperiode.

Er du i tvivl?

Er du blot det mindste i tvivl – og det gælder, uanset om du er ”kunden” eller ”konsulenten” – så sørg for at få klarlagt din retsstilling, så du kan føle dig tryg og undgå ubehagelige overraskelser.

Du kan læse nærmere her om, hvilke momenter SKAT lægger vægt på i sin vurdering af, om en selvstændig erhvervsdrivende kan anses som reel selvstændig.