Testamente

Det er nødvendigt at oprette testamente, såfremt du/I ikke ønsker formuen fordelt efter arvelovens almindelige grundregler.

Mange har både behov for og ønske om en anden fordeling af formuen.

Såfremt man ønsker at oprette et testamente, skal man først overveje sine aktuelle ønsker og behov.

Forholdene er komplekse - men hvis du/I i forvejen har fået rådgivning herom - og hvis du/I både kan og vil skrive testamentet selv, kan en skabelon, formular, blanket til et testamente være til stor hjælp.

Udarbejdet af
Dokumenter ApS

Dokumenter ApS