Reelle ejere – Hvad er det og hvem skal registreres?

I denne artikel gennemgår vi, hvad en reel ejer er. Du kan også blive klogere på, hvor de reelle ejere skal registreres, og hvem der har ansvaret for registreringen.

Udarbejdet af Dokumenter.dk

Hvad er en reel ejer?

En reel ejer er en person, der direkte eller indirekte ejer eller på anden måde kontrollerer mere end 25 % af en virksomhed. En reel ejer kan derfor kun være en fysisk person, men det er ikke nødvendigvis en person, der ejer virksomheden direkte. En reel ejer af en virksomhed kan derfor godt være en person, der ejer mere end 25 % af virksomheden indirekte gennem f.eks. et holdingselskab.

En reel ejer kan kun være en fysisk person

Ejerskab eller kontrol på anden måde

Det er som regel nemt at gennemskue, om en person ejer mere end 25 % af en virksomhed. Hvis der er flere ejerled (altså et indirekte ejerskab), kan det være lidt mere uigennemskueligt, hvor stort et ejerskab en person egentlig har.

 

Eksempel 1: Hvis en person ejer 50 % af en virksomhed, der ejer 50 % af en anden virksomhed, så ejer personen indirekte ”kun” 25 % af den sidste virksomhed. Da reelle ejere kun skal registreres, hvis de ejer mere end 25 %, ja så skal vedkommende alene registreres som reel ejer i den første virksomhed, men ikke i den anden.

Eksempel 2: Kontrol på anden måde kan give sig til udtryk, hvor der er oprettet kapitalklasser i en virksomhed, eller hvor der er oprettet en ejeraftale. Hvis et ApS f.eks. er opdelt i 90 % stemmeløse A-anparter, der ejes af børnene, og 10 % B-anparter med stemmer, der ejes af en forælder, så skal forælderen registreres som reel ejer alligevel, da forælderen har alle stemmerne i virksomheden og dermed kontrollerer virksomheden.

Eksempel 3: Hvis en person, der ejer 25 % eller mindre af en virksomhed, er tillagt ret i en ejeraftale til at udpege hele ledelsen i virksomheden, så skal personen også registreres som reel ejer, da personen har kontrollen over virksomheden gennem ledelsen.

Hvilke typer virksomheder skal registrere reelle ejere?

Der er en lang række af virksomhedsformer, der skal registrere deres reelle ejere. Registrering af reelle ejere er derfor ikke kun et krav for anpartsselskaber og aktieselskaber. Enkeltmandsvirksomheder og frivillige foreninger skal dog ikke registrere reelle ejere.

Følgende virksomhedsformer skal bl.a. registrere reelle ejere:

  • Anpartsselskaber (ApS)
  • Aktieselskaber (A/S) (dog ikke børsnoterede)
  • Partnerselskaber (P/S)
  • Kommanditselskaber (K/S)
  • Interessentskaber (I/S)
  • Erhvervsdrivende fonde
  • Virksomheder med begrænset ansvar (SMBA, AMBA og FMBA)
  • Sparekasser og andelskasser

Hvem har ansvaret for registreringen?

Det er virksomhedens ansvar at identificere og registrere sine reelle ejere, og det kan i den forbindelse være relevant at undersøge både virksomhedens vedtægter, ejeraftale og andre relevante forhold.

Hvis virksomheden ikke har registreret sine reelle ejere, så vil Erhvervsstyrelsen typisk give virksomheden et påkrav om registrering. Hvis de reelle ejere stadig ikke registreres, så vil Erhvervsstyrelsen sende virksomheden til tvangsopløsningen gennem skifteretten.

Virksomheden har ansvaret for registreringen af reelle ejere

Hvor skal du registrere de reelle ejere?

Virksomhedens reelle ejere skal registreres på www.virk.dk, hvor du skal logge ind og finde virksomheden ved at søge på navn eller CVR-nr. For at registrere de reelle ejere skal du have vedkommendes fulde navn og CPR-nr. Det er gratis at registrere og opdatere reelle ejere på www.virk.dk. Du kan iørigt læse mere om Kontrolpakken som er den der fastlægger din pligt til registreringer her: Kontrolpakken

Når du har registreret virksomhedens reelle ejere, fremgår de herefter offentligt på www.cvr.dk under virksomhedens ejerforhold.

Er der andre lovpligtige forhold vedrørende virksomhedens ejerforhold?

Ja, det er der. Du skal også registrere virksomhedens legale ejere. Legale ejere er virksomheder eller personer, der ejer 5 % eller mere af virksomheden.

Kapitalselskaber er også forpligtet til at udarbejde og opbevare en ejerbog, der er en fortegnelse over alle selskabets ejere. Du kan læse mere om ejerbog her.

Her kan du læse mere om, hvornår selskabet skal udlevere sin ejerbog til andre.

Når du registrerer dit ApS eller A/S på virk.dk, vil du samtidig blive bedt om at registrere ejerforholdet.

På Dokumenter.dk kan du nemt lave en ejerbog. Læs mere her.