Trustpilot

Varsling af bortvisning - væsentlig misligholdelse

Beskrivelse
Køb dokument
150,00 DKK
Pris med moms
Udarbejdet af
Tina Raben Skaarup
Tina Raben Skaarup

Advokat

www.selskabsadvokaterne.dk

Kontaktinformation

Telefon 45 23 00 10

trs@selskabsadvokaterne.dk

Denne skabelon indeholder skrivelse til varsling af bortvisning overfor en medarbejder, som væsentlig har misligholdt sit ansættelsesforhold.

Varslingsskrivelsen giver medarbejderen en mulighed for at kommentere på det forhold, som I overvejer at bortvise på baggrund af. 

Skabelonen kan følges op af vores skabelon "bortvisning af medarbejder". 

Brevet skal enten sendes eller overbringes. Hvis brevet sendes, anbefaler vi, at det gøres pr. mail, samt som almindeligt quickbrev og som quickbrev med afleveringsattest. Hvis brevet overbringes, skal medarbejderen kvittere for modtagelsen.

Dokumentet leveres i en Word-skabelon, således at det nemt kan tilrettes.