Trustpilot

Varsling af bortvisning - manglende friattest

Beskrivelse
Køb dokument
150,00 DKK
Pris med moms
Udarbejdet af
Tina Raben Skaarup
Tina Raben Skaarup

Advokat

www.selskabsadvokaterne.dk

Kontaktinformation

Telefon 45 23 00 10

trs@selskabsadvokaterne.dk

Denne skabelon indeholder skrivelse til varsling af bortvisning overfor en medarbejder, som ikke har indleveret friattest, som dokumentation for sit fravær. 

Skabelonen forudsætter, at du som arbejdsgiver tidligere har bedt om modtagelse af friattest. Eventuelt ved benyttelse af vores dokument "Anmodning om friattest". 

Brevet skal enten sendes eller overbringes. Hvis brevet sendes, anbefaler vi, at det gøres pr. mail, samt som almindeligt quickbrev og som quickbrev med afleveringsattest. Hvis brevet overbringes, skal medarbejderen kvittere for modtagelsen.

Dokumentet leveres i en Word-skabelon, således at det nemt kan tilrettes