Trustpilot

Varsling af bortvisning af medarbejder - væsentlig misligholdelse - på engelsk

Beskrivelse
Køb dokument
200,00 DKK
Pris med moms

Denne skabelon på engelsk indeholder skrivelse til varsling af bortvisning overfor en medarbejder, som væsentligt har misligholdt sit ansættelsesforhold.

Varslingsskrivelsen giver medarbejderen en mulighed for at kommentere på det forhold, som I overvejer at bortvise på baggrund af. 

Skabelonen kan følges op af vores skabelon "bortvisning af medarbejder". 

Brevet skal enten sendes eller overbringes. Hvis brevet sendes, anbefaler vi, at det gøres pr. mail, samt som almindeligt quickbrev og som quickbrev med afleveringsattest. Hvis brevet overbringes, skal medarbejderen kvittere for modtagelsen.

Dokumentet leveres i en Word-skabelon, således at det nemt kan tilrettes.

Brevet er udarbejdet af advokat Michella Friis Grome, som har speciale i ansættelsesret og erhvervsret.