Trustpilot

Spaltning i ApS (ophørsspaltning med fravalg)

Beskrivelse
Køb dokument
450,00 DKK
Pris med moms
Udarbejdet af
Simon Trolle Markussen
Simon Trolle Markussen

Advokat

SelskabsAdvokaterne

Kontaktinformation

Telefon 45 23 00 10

sm@selskabsadvokaterne.dk

Dette er en skabelon til en ("vandret") spaltning af et anpartsselskab. Skabelonen tager udgangspunkt i at der er tale om en ophørsspaltning - også kaldet en egentlig spaltning.

I skabelonen fravælges spaltningsplan og spaltningsredegørelsen. Det kan dog nemt rettes til, så der tillige laves en spaltningsplan, og du kan finde en skabelon til her.

Generalforsamlingen i et kapitalselskab kan træffe beslutning om spaltning af kapitalselskabet. Ved spaltningen overdrages aktiver og forpligtelser som helhed til flere bestående eller nye aktie- eller anpartsselskaber, der dannes ved spaltningens gennemførelse, mod vederlag til det indskydende kapitalselskabs kapitalejere. Generalforsamlingen kan med samme flertal træffe beslutning om en spaltning, hvorved kapitalselskabet overdrager en del af sine aktiver og forpligtelser til et eller flere bestående eller nye kapitalselskaber, der dannes ved spaltningens gennemførelse. Overdragelserne kan gennemføres uden kreditorernes samtykke.

I en spaltning, hvor der alene deltager anpartsselskaber, og hvis vurderingsmændene i deres erklæring om kreditorernes stilling, jf. § 260, finder, at kreditorerne i det enkelte kapitalselskab er tilstrækkeligt sikrede efter spaltningen, kan anpartshaverne i enighed efter Erhvervsstyrelsens offentliggørelse af modtagelsen af oplysninger om den påtænkte spaltning beslutte at fravige fristen for offentliggørelse. 

I en spaltning, hvor spaltningsplanen er fravalgt, jf. § 255, stk. 2, er der ikke krav om, at Erhvervsstyrelsen skal have foretaget offentliggørelse, jf. § 262, stk. 5, inden anpartshaverne kan træffe beslutning om gennemførelsen af spaltningen, hvis der er udarbejdet en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, jf. § 260, og hvis vurderingsmændene i deres erklæring om kreditorernes stilling finder, at kreditorerne i det enkelte anpartsselskab er tilstrækkeligt sikrede efter spaltningen.

Den vedtagne spaltning skal for hvert kapitalselskab registreres eller anmeldes til registrering i Erhvervsstyrelsen, senest 2 uger efter at spaltningen er besluttet i alle de bestående kapitalselskaber, der deltager i spaltningen. Ethvert af de modtagende kapitalselskaber kan registrere eller anmelde spaltningen på de deltagende kapitalselskabers vegne.