Trustpilot

Sælgers tilbud om betaling af halv ejerskifteforsikringspræmie

Beskrivelse
Køb dokument
100,00 DKK
Pris med moms

For at en ejendomshandel kan være omfattet af reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. og købers mangelsbeføjelser overfor sælger hermed begrænses, skal sælger inden modtagelse af købstilbud, have fremlagt en gyldig tilstandsrapport, gyldig elinstallationsrapport og energimærke for ejendommen.

Derudover skal sælger fremlægge et forsikringstidbud på en ejerskifteforsikring, samtidig med at sælger skal fremlægge et tilbud om betaling af halvdelen af den forsikringspræmie, der fremgår af det billigste af de af sælger fremlagte tilbud om ejerskifteforsikring.

Denne skabelon indeholder sælgers tilbud om betaling af halvdelen af ejerskifteforsikringspræmien.