Trustpilot

Rules of Procedure ApS

Beskrivelse
Køb dokument
600,00 DKK
Pris med moms
Udarbejdet af
Troels Wenzel Østergaard
Troels Wenzel Østergaard

Advokat, HD (F)

SelskabsAdvokaterne

Kontaktinformation

Telefon 45 23 00 10

tw@dokumenter.dk

Denne skabelon indeholder en standard forretningsorden (Rules of Procedure) for bestyrelsen i et anpartsselskab (ApS) udarbejdet på engelsk.

Jfr. selskabslovens § 130 skal alle selskaber med en bestyrelse have en forretningsorden, som er et præcist redskab ved bestyrelsens arbejde.

I den forbindelse bør bestyrelsen særligt overveje, om forretningsordenen skal indeholde bestemmelser om konstitution, arbejdsdeling, tilsyn med direktionens daglige ledelse, føring af bøger, protokoller m.v., skriftlige og elektroniske møder, tavshedspligt, suppleanter, regnskabskontrol, underskrivelse af revisionsprotokol og sikring af tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision.

Forretningsordenen leveres i en Word-skabelon, således at den nemt kan tilrettes.

Den udførlige forretningsorden er udarbejdet af advokat Troels Wenzel Østergaard, som har speciale i selskabsret og erhvervsret.

 

Forretningsordenen indeholder:

 • Election and Accept of Rules of Procedure
 • Chairman and, if necessary, Deputy Chairman
 • Convening, etc.
 • Agenda, Charing of Meetings and Quorum
 • Voting
 • Minutes of Meeting Book
 • Minutes of Meeting Book - signing
 • Confidentiality
 • Age Limit
 • Appointment of Mangement, etc.
 • Disqualification
 • The Management of the Company
 • The Board of Directors
 • The Management Report, etc. to the Board of Directors
 • Board Committees
 • Annual Report - Drafting
 • Annual Report - Approval
 • Auditor's Records
 • The Board of Directors' Instruction to the Auditors
 • The Auditor's Access to Audit Evidence
 • Share Register, Considerable Shareholding and Sales and Purchase Register
 • Amendments