Trustpilot

Opsigelse af ikke-funktionær

Beskrivelse
Køb dokument
150,00 DKK
Pris med moms
Udarbejdet af
Michella Friis Grome
Michella Friis Grome

Advokat

www.selskabsadvokaterne.dk

Kontaktinformation

Telefon 45 23 00 10

mg@selskabsadvokaterne.dk

Denne skabelon indeholder en opsigelse af en ikke-funktionær. Det er i opsigelsen forudsat, at der ikke gælder nogen overenskomst for medarbejderens ansættelse. Hvis dette er tilfældet, er det vigtigt, at du får gennemgået overenskomsten i forhold til, hvilke rettigheder/forpligtelser du har.

Opsigelsen skal enten overbringes til medarbejderen eller sendes som anbefalet brev.

Hvis opsigelsen overbringes, skal medarbejderen kvittere for modtagelsen.

Opsigelsesskrivelsen indeholder blandt andet følgende punkter:

- Alternativer i forhold til, om medarbejderen fritstilles, suspenderes eller har en arbejdspligt

- Vilkår om ferie

- Regulering af særlige forhold, herunder feriefridage, bonus og overarbejde

- Vilkår om tavshedspligt og loyalitetspligt

- Vilkår om returnering af effekter

m.v.

Dokumentet leveres i en Word-skabelon, således at det nemt kan tilrettes

Opsigelsen er udarbejdet af advokat Michella Friis Grome, som har speciale i ansættelsesret og erhvervsret.