Trustpilot

Opsigelse af funktionær - på engelsk

Beskrivelse
Køb dokument
275,00 DKK
Pris med moms

Dette er en skabelon på engelsk, som du kan anvende ved opsigelse af en funktionær.

Skabelonen er udarbejdet i word-format, og indeholde forskellige alternativer, herunder f.eks. i forhold til:

  • Begrundelsen for afskedigelsen
  • Om funktionæren fritstilles, suspenderes eller har en arbejdspligt i opsigelsesperioden
  • Ansættelsesklausuler (konkurrence- og kundeklausuler)
  • Tidspunkt for returnering af effekter

Endvidere indeholder skabelonen øvrige mulige tilføjelser, herunder i forhold til:

  • Vilkår om ferie og feriefridage
  • Bonus
  • Overarbejde
  • Særlig fratrædelsesgodtgørelse

Bemærk også, at du selv nemt kan lave tilføjelser til eller ændringer af templaten.

Husk, at en opsigelse til en funktionær, skal være skriftlig.

Du bør derfor enten overbringe opsigelsen til funktionæren, og få funktionæren til at kvittere herfor, eller sende opsigelsen som anbefalet brev eller overbringes til funktionæren.

Den udførlige opsigelse er udarbejdet af advokatfuldmægtig Michella Friis Grome, som har speciale i ansættelsesret.