Trustpilot

Købsaftale grund

Beskrivelse
Køb dokument
220,00 DKK
Pris med moms

Dette er en skabelon til en købsaftale for grunde, og for ubebyggede grunde.

Købsaftalen guider den "berigtigende" igennem udfærdigelsen af selve aftalen, herunder bla. omkring beregning af tingslyningsafgiften og hvilke oplysninger der er nødvendige omkring ejendommen.

Skabelonen er ikke udtømmende, og er ikke til hindre for, at der indføjes eventuelle yderligere aftaler mellem parterne.

Købsaftalen er udviklet til de handelssituationer, hvor parterne (hhv. køber og sælger) selv har fundet hinanden og ønsker at forpligte hinanden - med eller uden brug af formidler eller rådgiver - således, at købsaftalen kommer til at udgøre kontraktgrundlaget.

Med hensyn til købsaftalen tinglyses skødet efterfølgende digitalt på www.tinglysning.dk

OBS: Tinglysningsafgiften beregnes såleds, at den variable afgift på 0,6% af afgiftsgrundlaget oprundes til nærmeste kr. 100 og derefter tillægges den faste afgift på kr. 1.750.

 

Bemærk, at der er kommet nye tinglysningstakster pr. 1. marts 2020.