Trustpilot

Købsaftale ejerlejlighed

Beskrivelse
Køb dokument
220,00 DKK
Pris med moms

Dette er et udkast til en købsaftale ved en ejerlejlighedshandel, hvor betingelsen for, at handlen bliver endeligt gældende er, at købesummen betales.

Købsaftalen guider den "berigtigende person" med selve aftaleudfærdigelsen, bl.a. med beregningen af tinglysningsafgiften og indsætningen af oplysninger om ejendommen.

Dokumentet er ikke udtømmende og således ikke til hinder for at yderligere aftaler mellem parterne indgås.

Denne købsaftale er specielt udviklet til de situationer, hvor parterne (køber og sælger) selv har fundet hinanden og gerne vil forpligte hinanden - med eller uden brug af rådgivere - således at købsaftalen bliver kontraktgrundlaget. Med henvisning til købsaftalen tinglyses skødet efterfølgende digitalt på www.tinglysning.dk.

OBS: Når den variable afgift på 0,6% af afgiftsgrundlaget er beregnet, så oprundes beløbet til nærmeste 100 kr. og den faste afgift på 1.750 kr. lægges herefter til.