Trustpilot

I/S - Interessentskabskontrakt - 2 ejere

Beskrivelse
Køb dokument
400,00 DKK
Pris med moms

Denne skabelon indeholder en standard interessentskabskontrakt, som regulerer forholdet mellem 2 ejere, som begge arbejder i I/S'et.

En I/S-kontrakt sikrer ro, stabilitet og forudsigelighed i et I/S.

Interessentskabskontrakten bør indgås allerede i forbindelse med etablering af interessentskabet for lettere at kunne imødegå eventuelle senere uoverensstemmelser.

Interessentskabskontrakten indeholder:

1. Navn og etablering
2. Formål
3. Indskud
4. Arbejdsindsats
5. Ledelse og beslutningstagen
6. Tegningsret
7. Hæftelse
8. Overdragelse af andel
9. Regnskab
10. Over- og underskudsfordeling
11. Kapitalkonto
12. Opsigelse
13. Opgørelse
14. Betaling
15. Misligholdelse
16. Udtræden på grund af alder
17. Død
18. Sygdom
19. Gensidig information
20. Ophavsret og konkurrenceklausul
21. Retsforfølgelse
22. Tvister
23. Ændringer af interessentskabskontrakten

Dokumentet leveres i en Word-skabelon, således at det nemt kan tilrettes.

Den udførlige interessentskabskontrakt er udarbejdet af advokat Troels Wenzel Østergaard, som har speciale i selskabsret og erhvervsret.