ATP Bidrag og ATP Livslang Pension

Hvis din virksomhed er arbejdsgiver, så har virksomheden som udgangspunkt pligt til at indberette og betale ATP Bidrag, hvis dine ansatte er over 16 år.

Udarbejdet af Dokumenter.dk

Hvad er ATP Livslang Pension

ATP Livslang Pension er en lovpligtig pensionsordning, som næsten alle indbetaler til via deres bruttoløn. Det er dig som arbejdsgiver, der har ansvaret for betalingen til ATP Livslang Pension via det såkaldte ATP Bidrag.

Når du tilmelder din virksomhed som arbejdsgiver på virk.dk hos Erhvervsstyrelsen, så vil du som udgangspunkt automatisk blive kontaktet af ATP Livslang Pension med information om indberetnings- og betalingspligten.

Hvis du anvender et lønsystem som f.eks. Salary, Zenegy eller Danløn, så vil beregningen, indberetningen og betalingen ofte foregå automatisk, når du kører lønnen til dine ansatte via det respektive system. Det kan derfor være en rigtig god ide, at anvende et lønsystem, så du overholder lovgivningen.

ATP Bidrag

Du skal, som hovedregel, indberette ATP-bidrag for dine ansatte, hvis de er fyldt 16 år og:

 • som ugelønnet arbejder mindst 9 timer om ugen
 • som 14-dages lønnet arbejder mindst 18 timer hver 14. dag
 • som månedslønnet arbejder mindst 39 timer om måneden. Læs mere på www.virk.dk/atp.

Når du indberetter og betaler ATP-bidrag, får dine ansatte ret til ATP Livslang Pension, ligesom deres ægtefælle/samlever og børn, under visse betingelser, kan få ret til dødsfaldsydelser fra ATP Livslang Pension. Du eller dit lønservicebureau (det kan f.eks. være selskaber som Salary, Zenegy og Danløn) skal indberette det fulde ATP-bidrag. ATP-bidrag skal som udgangspunkt indberettes via eIndkomst.

ATP Livslang Pension opkræver de indberettede ATP-bidrag hvert kvartal. Opkrævningerne bliver sendt til den digitale postkasse på www.virk.dk. Hvis du benytter et lønservicebureau bliver det beregnede ATP-bidrag automatisk trukket. Hvis du selv laver løn, kan du også tilmelde dine opkrævninger til Betalingsservice.

Samlet Betaling

Som arbejdsgiver skal du, som hovedregel, betale til Samlet Betaling, der er en fælles betegnelse for den samlede betaling til:

 • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)
 • Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)
 • Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU)
 • Barsel.dk
 • Finansieringsbidrag
 • Lønmodtagernes Feriemidler-Adm.
 • Læreplads-AUB
 • FerieKonto-Adm.

ATP bidraget går bl.a. til:

 • Erstatning til ansatte, hvis en virksomhed går konkurs, eller hvis den ansatte får en erhvervssygdom
 • Refusion af nogle af virksomhedens udgifter hvis I har elever, eller hvis I har en medarbejder, der skal på barsel
 • Dække lønkrav for lønmodtagere, der er udstationeret i Danmark (fra en udenlandsk arbejdsgiver)

ATP Livslang Pension beregner automatisk bidrag til de otte ordninger.  Du kan læse mere om beregning og betaling af bidrag til Samlet Betaling på www.virk.dk/samletbetaling.

FerieKonto

Du skal, som hovedregel også indberette og betale feriepenge til FerieKonto. FerieKonto står for udbetalingen af feriepengene til dine ansatte. Nogle virksomheder har en overenskomst, der gør, at de skal indberette andre steder. Læs mere om, hvor du skal indberette og betale på www.virk.dk/feriepenge.

Arbejdsskadeforsikring

Er du arbejdsgiver, så skal du også tegne en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, der dækker i tilfælde af, at dine ansatte i en virksomhed modtager en erstatning, hvis der sker en ulykke eller sygdom, der skyldes den ansattes arbejde i virksomheden eller de arbejdsforhold, der er i virksomheden.

Du kan læse mere om den lovpligtige arbejdsskadeforsikring her.

Stiftelse af ApS

Det kan være en god ide at drive virksomhed gennem et ApS, da et ApS bl.a. har begrænset hæftelse. Ved at drive virksomhed gennem et ApS holder du derfor din private økonomi adskilt fra din personlige økonomi, og du minimerer risikoen.

Læs mere om stiftelse af selskab her.