Arbejdsskadeforsikring

Du kan her blive klogere på arbejdsskadeforsikring. Hvad er en arbejdsskadeforsikring? Hvornår skal din virksomhed have en arbejdsskadeforsikring? Hvad dækker en arbejdsskadeforsikring? Og hvordan tegner du en arbejdsskadeforsikring? Det er nogle af de spørgsmål som du kan få svar på i denne artikel.

Udarbejdet af Dokumenter.dk

Hvad er en arbejdsskadeforsikring?

En arbejdsskadeforsikring dækker i tilfælde af, at dine ansatte i en virksomhed modtager en erstatning, hvis der sker en ulykke eller sygdom, der skyldes den ansattes arbejde i virksomheden eller de arbejdsforhold, der er i virksomheden.

En arbejdsskadeforsikring er lovpligtig, hvis du har ansatte i din virksomhed.

Hvornår skal din virksomhed have en arbejdsskadeforsikring?

En arbejdsskadeforsikring er lovpligtig, hvis du har ansatte i din virksomhed.

Mange ved ikke, at der er pligt til at have en arbejdsskadeforsikring selvom du som ejer af et selskab er eneste ansat. Der gælder nemlig en pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, hvis din virksomhed er et aktieselskab (A/S) eller et anpartsselskab (ApS) og du selv er ansat i virksomheden. Dette gælder naturligvis også, hvis din ægtefæller eller andre nærtstående er ansat i virksomheden.

Det er lovpligtigt med en arbejdsskadeforsikring i alle selskabsformer, dog ikke, når du er indehaver af en enkeltmandsvirksomhed eller interessentskab, kommanditselskab eller et partnerselskab.

Hvad dækker en arbejdsskadeforsikring?

En arbejdsskadeforsikring dækker i tilfælde af ulykke eller sygdom, der skyldes den ansattes arbejde i virksomheden eller de arbejdsforhold, der er i virksomheden.

I praksis dækker en arbejdsskadeforsikring derfor en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage og erhvervssygdomme.

En arbejdsskadeforsikring dækker kun skader på de ansatte, hvor den ansatte får en personskade, der medfører et varigt mén. Andre skader, der er af midlertidig karakter, er ikke dækket af en arbejdsskadeforsikring, men bliver dækket af arbejdsgiveren som almindeligt erstatningsansvar eller gennem andre forsikringer (f.eks. en ansvarsforsikring) samt af det offentlige efter reglerne om sygedagpenge m.v.

Selvstændige og medarbejdende ægtefæller kan forsikre sig på samme måde som de ansatte, hvis de køber en arbejdsskadeforsikring for dem selv.

En arbejdsskadeforsikring dækker ikke skader sket til eller fra arbejde eller skader der ikke skyldes arbejdet.

Hvad giver en arbejdsskadeforsikring ret til af erstatning?

Lovgivningen om arbejdsskadeforsikringer giver den ansatte mulighed for erstatning for følgende typer af tab til enten den skadelidte eller den skadelidtes efterladte, hvis der er tale om et dødsfald:

  • Erstatning for udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler
  • Erstatning for tabt erhvervsevne
  • Godtgørelse for varigt mén
  • Overgangsbeløb ved dødsfald til ægtefælle eller til samlever, når samlivet har bestået i to år inden dødsfald
  • Erstatning for tab af forsørger.

Erstatningen opgøres efter Lov om arbejdsskadesikring § 6.

Særligt om godtgørelse for varigt mén

Skadelidte kan måske få godtgørelse for varigt mén, for de gener, som arbejdsskaden har medført i hverdagen.

Følgende krav skal være opfyldt:

  • Skaden skal være anerkendt som en arbejdsskade efter arbejdsskadesikringsloven.
  • Gener og ulemper skal være varige. Det betyder, at følgerne af skaden ikke bliver bedre. Det kan normalt først afklares 3-12 måneder efter, at skaden er indtruffet.
  • Ménet skal være mindst 5 procent og opgøres efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vejledende méntabel.

Særligt om erstatning for varigt erhvervsevnetab

Erhvervsevnetab betyder, at skaden har forringet skadelidtes mulighed for at tjene penge ved arbejde.

Arbejdsskadesikringsloven giver ret til erstatning for tab af erhvervsevne, hvis skadelidte efter skaden har et varigt tab på mindst 15 procent. Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring der fastsætter méngraden.

Hvordan tegner du en arbejdsskadeforsikring?

Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring er delt i to forsikringer – en ulykkesdel og en erhvervssygdomsdel, og du skal købe dem i to forskellige selskaber.

Erhvervssygdomsdelen køber du i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som du kan læse mere om på www.aes.dk.

Ulykkesdelen kan du købe i et forsikringsselskab, som sælger arbejdsskadeforsikringer.

Du kan også prøve Trygs Erhvervsguide og teste, hvilke forsikringer din virksomhed bør have. Gå til Trygs Erhvervsguide.

Prøv også vores Juratest og se, hvilke juridiske dokumenter din virksomhed bør have. Prøv juratesten her.