Trustpilot
  • Bo- og tillægsboafgift og 30%-reglen
  • »
  • Artikler
  • Placering:

Bo- og tillægsboafgift og 30% reglen

Når arven efter en afdød skal udloddes, skal der som udgangspunkt altid svares boafgift, og i visse situationer også tillægsboafgift, afhængig af arvebeholdningens størrelse og arvingernes tilknytning til afdøde.

Ægtefæller og visse almenvelgørende organisationer arver afgiftsfrit. Børn, børnebørn, visse samlevere og forældre m.fl. skal betale 15% i boafgift hvor andre, ikke er omfattet af enten den afgiftsfrie- eller 15%-gruppen, betaler også tillægsboafgift med yderligere 25%.

Tilknytningen til afdøde

Afgift

Ægtefælle, registreret partner, almenvelgørende organisation

-

Børn, børnebørn, oldebørn, tipoldebørn, forældre, fraskilte ægtefælle, samlever igennem mere end seneste to år.

15% af beløb over bundfradraget.

Andre

Ca. 36,25 %

Beregnet således, at der svares boafgift og derudover 25% af det der er tilbage, når der er svaret boafgift.

 

Bundfradraget reguleres årligt, og relaterer sig til dødsåret.

2017                    282.600 kr.

2018                    289.000 kr.

2019                    295.300 kr.

2020                    301.900 kr.

 

Regneeksempel

Afdødes bobeholdning udgør 1.500.000 kr. Afdødes eneste arving er en nevø. Afdøde har ikke oprettet testamente og er afgået ved døden i 2018.

En nevø tilhører den afgiftsklasse, der skal betale bo- og tillægsboafgift, hvilket i alt svarer til ca. 36,25%.

Af bobeholdningen på 1.500.000 kr., skal der indledningsvis beregnes boafgift med 15% over bundfradraget. Bundfradraget udgør i 2018 289.000 kr.

Boafgiften udgør således 15% af (1.5000.000-289.000) - i alt 181.650 kr.

Herefter beregnes tillægsboafgiften på 25%. Tillægsboafgiften beregnes således: 25% af (1.500.000 - 181.650) - i alt 329.587,50 kr.

Samlet set udgør bo- og tillægsboafgiften herefter 511.237,50 kr. (181.650 + 329.587,50)

Arv til udbetaling til nevøen udgør herefter 988.762,50 kr. (1.500.000 - 511.237,50)

30%- reglen

Har man alene arvinger i den "dyre" afgiftskasse. Kan man i visse situationer med fordel oprette et testamente, hvori man tilgodeser en velgørende og afgiftsfri organisation med indtil 30% af arven, mod at organisationen afholder samtlige afgifter over arven. På denne måde kan man reducere den faktiske afgift, man tilgodeser et velgørende formål og man øver sin arvings arv. Dette kan ske ved den såkaldte 30%s regel.

Regneeksempel på 30% reglen

 30%reglen

Regneeksempel 1 - 30% reglen

Regneeksempel 2 - 30% reglen

Optimering af arv

 

Ved planlægning af fordeling af arven anbefales det altid, at drøfte mulighederne med en advokat forinden.