Trustpilot
  • Bo- og tillægsboafgift og 30%-reglen
  • »
  • Artikler
  • Placering:

Bo- og tillægsboafgift og 30% reglen

Når arven efter en afdød skal udloddes, skal der som udgangspunkt altid svares boafgift, og i visse situationer også tillægsboafgift, afhængig af arvebeholdningens størrelse og arvingernes tilknytning til afdøde.

Ægtefæller og visse almenvelgørende organisationer arver afgiftsfrit. Børn, børnebørn, visse samlevere og forældre m.fl. skal betale 15% i boafgift hvor andre, ikke er omfattet af enten den afgiftsfrie- eller 15%-gruppen, betaler også tillægsboafgift med yderligere 25%.

Tilknytningen til afdøde

Afgift

Ægtefælle, registreret partner, almenvelgørende organisation

-

Børn, børnebørn, oldebørn, tipoldebørn, forældre, fraskilte ægtefælle, samlever igennem mere end seneste to år.

15% af beløb over bundfradraget.

Andre

Ca. 36,25 %

Beregnet således, at der svares boafgift og derudover 25% af det der er tilbage, når der er svaret boafgift.

 

Bundfradraget reguleres årligt, og relaterer sig til dødsåret.

2017                    282.600 kr.

2018                    289.000 kr.

2019                    295.300 kr.

 

Regneeksempel

Afdødes bobeholdning udgør 1.500.000 kr. Afdødes eneste arving er en nevø. Afdøde har ikke oprettet testamente og er afgået ved døden i 2018.

En nevø tilhører den afgiftsklasse, der skal betale bo- og tillægsboafgift, hvilket i alt svarer til ca. 36,25%.

Af bobeholdningen på 1.500.000 kr., skal der indledningsvis beregnes boafgift med 15% over bundfradraget. Bundfradraget udgør i 2018 289.000 kr.

Boafgiften udgør således 15% af (1.5000.000-289.000) - i alt 181.650 kr.

Herefter beregnes tillægsboafgiften på 25%. Tillægsboafgiften beregnes således: 25% af (1.500.000 - 181.650) - i alt 329.587,50 kr.

Samlet set udgør bo- og tillægsboafgiften herefter 511.237,50 kr. (181.650 + 329.587,50)

Arv til udbetaling til nevøen udgør herefter 988.762,50 kr. (1.500.000 - 511.237,50)

30%- reglen

Har man alene arvinger i den "dyre" afgiftskasse. Kan man i visse situationer med fordel oprette et testamente, hvori man tilgodeser en velgørende og afgiftsfri organisation med indtil 30% af arven, mod at organisationen afholder samtlige afgifter over arven. På denne måde kan man reducere den faktiske afgift, man tilgodeser et velgørende formål og man øver sin arvings arv. Dette kan ske ved den såkaldte 30%s regel.

Regneeksempel på 30% reglen

Afdødes bobeholdning udgør 1.500.000 kr. Afdødes eneste arving er en nevø. Afdøde har oprettet testamente til fordel for nevøen, men samtidig testeret 30% af boet til en almen velgørende organisation, mod at organisationen afholder samtlige afgifter. Afdøde er afgået ved døden i 2018.

En nevø tilhører den afgiftsklasse, der skal betale bo- og tillægsboafgift, hvilket i alt svarer til ca. 36,25%. Organisationen tilhører den afgiftsfrie klasse, men skal i henhold til testamentet betale de afgifter der skal svares i boet.

Af boets beholdning fradrages indledningsvis de 30% til organisationens arv. Organisationens arv er afgiftsfri, og skal derfor beregnes forud for afgifternes beregning.

Afgiftsfri arv til organisation udgør 30% af 1.500.000 kr., i alt kr. 450.000 kr.

Boets nettobobeholdning udgør herefter (1.500.000 - 450.000) - i alt 1.050.000 kr.

Af nettobeholdningen på 1.050.000 kr., skal der indledningsvis beregnes boafgift med 15% over bundfradraget. Bundfradraget udgør i 2018 289.000 kr.

Boafgiften udgør således 15% af (1.050.000 - 289.000) i alt 114.150 kr.

Herefter beregnes tillægsboafgiften på 25%. Tillægsboafgiften beregnes således: 25% af (1.050.000 - 114.150) - i alt 233.962,50 kr.

Samlet set udgør bo- og tillægsboafgiften herefter 348.112,50 kr. (114.150 + 233.962,50) som fratrækkes organisationens arv på 450.000 kr. - således modtager organisationen kr. 101.887,50 kr. (450.000 - 348.112,50)

Arven til nevøen udgør 1.050.000 kr.

Ved at testamentere 30% til en afgiftsfri organisation, har arvelader derved sparret 163.125 kr. i bo- og tillægsboafgift, tilgodeset et godt formål med 101.887,50 og forøget arven til nevøen med 61.237,50 kr.

 

Ved planlægning af fordeling af arven anbefales det altid, at drøfte mulighederne med en advokat forinden.