Ændring i whistleblowerloven

Hidtil har lov om beskyttelse af whistleblowere (”whistleblowerloven”) alene omfattet virksomheder med mindst 249 medarbejdere, men fra 17. december 2023 ændres dette til 50.

Udarbejdet af Tina Raben Skaarup

Brug Dokumenter.dk til at opfylde dine pligter efter whistleblowerloven?

Hidtil har lov om beskyttelse af whistleblowere (”whistleblowerloven”) alene omfattet virksomheder med mindst 249 medarbejdere. Men fra den 17. december 2023 kommer whistleblowerloven også til at gælde virksomheder, som har mindst 50 medarbejdere. Disse virksomheder bliver i den forbindelse såldedes også forpligtet til at etablere en whistleblowerordning.

Hvad er formålet med whistleblowerloven?

Whistleblowerdirektivet blev vedtaget i EU Parlamentet i 2019 som et resultat af en lang række skandaler om hvidvask, svindel og andre brud på EU-lovgivning, som kom for en dag ved hjælp af afsløringer netop via whistleblowere.

Whistleblowerdirektivet pålægger den danske stat at sikre en beskyttelse af personer, som indberetter overtrædelser på visse områder indenfor EU-retten, herunder f.eks hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Den danske whistleblowerlov er dog mere omfattende, idet loven også omfatter medarbejdere, som indberetter alvorlige lovovertrædelser i øvrigt eller andre alvorlige forhold på virksomheden som f.eks. strafbare forhold, herunder underslæb, bedrageri og bestikkelse.

Indberetninger, som handler om seksuel chikane og andre forhold på arbejdspladsen, som f.eks. grove personlige krænkelser og arbejdsmiljøsikkerhed er omfattet af loven.

Som arbejdsgiver pålægges man i whistleblowerloven i en lettilgængelig form via en whistleblowerpolitik at informere medarbejderne om, hvordan der kan ske indberetning via virksomhedens whistleblowerordning – herunder hvordan indberetning kan ske anonymt.

Samtidig er man også forpligtet til at opbevare skriftlig dokumentation for etableringen af og procedurerne for whistleblowerordningen. Endelig skal whistleblowerordningen også indeholde en sikker indberetningskanal, der overholder gældende krav til sikkerhed – herunder i forhold til GDPR.  

Hvordan kommer du videre?

Læs mere om whistleblowerloven og brug Dokumenter.dk’s skabelon til en whistleblowerpolitik her: https://www.dokumenter.dk/dokument/whistleblowerpolitik/