Jura i fremtiden? Alt, hvad der kan automatiseres, vil blive automatiseret

I 2016 fastslog en rapport fra Boston Consulting Group, at legaltech i fremtiden vurderes at kunne erstatte mellem 30-50% af det standard juridiske arbejde, som i dag udføres af advokatfuldmægtige og junior advokater. Bliv klogere på legaltech, og hvorfor advokatbranchen i disse år arbejder strategisk med nye digitale løsninger, som eksempelvis automatisering af juridiske dokumenter.

Udarbejdet af Dokumenter.dk

Rejsen fra analog til digital jura

Strammet op og sat på spidsen, kan man sige, at en advokat dybest set driver en variant af en ferskvareforretning, hvor timen, når den er gået, jo ikke kommer tilbage. Den skal derfor sælges, ”mens den er frisk,” ellers er den gået til spilde.

Det er der sikkert mere end en advokatfuldmægtig, der kan nikke genkendende til. ”Der skal timer på bogen, alle minutter tæller,” så kontoret er altid under pres for at levere fakturerbart arbejde, der kan registreres på sagerne, og faktureres til klienterne. ”Billable hours,” som det hedder på engelsk.

Advokatens bistand er altafgørende i komplekse forhold, hvor et erfarent overblik, der kan tænker på tværs af sagskompleks, og evner at navigere i flere mulige scenarier, kan komme med den rette rådgivning, der løser opgaven. Mægling eller forhandling af tvist eller sum i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse er oplagte eksempler, hvor advokaternes indsats hurtigt kan tjene sig hjem mange gange for klienterne, og derfor accepteres den høje timepris, som en nødvendig sagsomkostning.

Det samme gør sig ikke gældende for en række juridiske rutineopgaver.

Her er kundens præmis ”Value for Money”, forstået, som en fair pris for den aftalte ydelse, der skal indeholde sikkerhed for kvalitet, transparens og levering uden forsinkelse. Og gerne hvor og når kunden har brug for det.

Det passer ikke altid ind i den traditionelle advokatforretning med faste åbningstider, ventetid og ekspeditionsprocesser, der involverer manuelle håndteringer hen over mere end ét skrivebord med tilhørende koordinering og omkostningstunge sagsregistreringer knyttet til opgaven.

Det har skabt en efterspørgsel i markedet for investeringer i teknologi og fremkomst af nye digitale hjælpeværktøjer målrettet advokatbranchen, der kan levere procesoptimering og effektivt styrker kvalitet, tempo af leverancehastighed og øger profitabiliteten.

Disse teknologier i advokatbranchen kaldes for legaltech.

Legaltech er fremtidens jura

Legaltech skal ses som digitale alternativer til analoge arbejdsrutiner, hvor automatisering af manuelle processer, ikke mindst udarbejdelse af juridiske dokumenter ved brug af intelligente online skabeloner og automatiserede onboarding flows ved KYC og GDPR, markant reducerer tidsforbrug og kostbare ressourcer bundet til det traditionelle juridiske skrivebordsarbejde.

Løsningerne er mange, særligt inden for dokumentautomatisering, hvor robotter, der kan hjælpe med kontraktudarbejdelse findes på mange niveauer – og mere eller mindre avancerede – fordi en af juristens og advokatens kernediscipliner er at fungere som kontraktskriver, der kan sikre den nødvendige papirdokumentation for det, som nu måtte være aftalt mellem respektive partere.

Dokumentautomatisering og fremkomsten af ny teknologi i advokatbranchen kan billedligt talt sammenlignes med pladetektonik. Det tjener ikke nogen til gavn at stå stille og lade som ingenting, når jorden først er begyndt at rumle. Det gælder om at flytte sig, så man kan få del i alle fordelene, inden det for alvor begynder at ryste under fødderne på en.

Når evnen til at kunne optimere, producere og leverer værdi for hvert minut sagligt og fagligt betragtet er forretningsmæssig sund fornuft, så kan det ikke overraske, at automatisering af juridiske dokumenter på kort tid blevet den nye standard i advokatbranchen.

Det var det samme, der skete, da vi fik traktorer i landbruget, samlebånd på fabrikkerne, robotter i industrien og sidenhen digitaliseret kontorgangene med PC og softwareprogrammer: Alt, hvad der kan automatiseres, vil blive automatiseret. Det er den enkle dynamik.

Legaltech er digital innovation og blot næste evolutionære skridt i den samme udvikling.

6 fordele ved legaltech

I kortform kan fordelene ved at skifte til automatisering af juridiske standard dokumenter sammenfattes til følgende fordele:

  1. Automatisering af rutinearbejde
  2. Optimering af interne processer og ressourcer.
  3. Ekspeditionshastighed accelereres med mulighed for ”on-demand” levering.
  4. Kvalitetssikring og eliminering af manuelle (og kostbare) menneskelig fejl.
  5. Frigørelse af tid og ressourcer til værdiskabende arbejde.
  6. Udvidelse af forretningsområde og potentiale for vækst.