Sådan anmelder du en ægtepagt der er underskrevet

I denne guide gennemgår vi, hvordan du anmelder en ægtepagt på tinglysning.dk, der forinden er underskrevet af begge parter.

Udarbejdet af Mette Beck Kofoed

Følg vores guide til anmeldelse af ægtepagt

Når du har gennemgået dokumentguiden til tinglysning af ægtepagten, og du og din ægtefælle har underskrevet med MitID, er du klar til at anmelde ægtepagten overfor tinglysningen. Dette er et gyldighedskrav, for at ægtepagten er gældende.

Ægtepagten skal nu anmeldes og tinglysningsafgiften skal betales. Tinglysningsafgiften udgør i 2023 DKK 1.850

Nedenfor finder du en stepguide, som du skal følge, når du skal anmelde den underskrevne ægtepagt på tinglysning.dk.

Alle steps skal gennemføres.

Har du endnu ikke lavet selve ægtepagten, så kan du nemt udarbejde en ægtepagt med vores intelligente guide. Du kan læse mere og oprette ægtepagt her.