Trustpilot

Oplysning om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom

Beskrivelse
Køb dokument
100,00 DKK
Pris med moms
Udarbejdet af
Mette Beck Kofoed
Mette Beck Kofoed

Advokat

PrivatretsAdvokaterne

Kontaktinformation

Telefon 45230020

mk@privatretsadvokaterne.dk

Dette er en skabelon til en oplysning om fortrydelsesret til køber i forbindelse med et køb af fast ejendom.

Reglerne om købers fortrydelsesret ved en aftale om køb af fast ejendom er lovfæstet, og det er et krav, at køber bliver gjort bekendt med denne fortrydelsesret.

Skabelonen guider den "berigtigende person" til hvilke oplysninger der skal tilføjes dokumentet.

Skabelonen er ikke udtømmende.

Skabelon om købers oplysning om fortrydelsesret er udviklet til de situationer, hvor en køber er ved at erhverve fast ejendom og parterne (køber og sælger) selv har fundet hindanden og ønsker at indgå en købsaftale (skadbelon herfor ligeledes tilgændelig).