Trustpilot

Gavebrev

Beskrivelse
Køb dokument
250,00 DKK
Pris med moms

Et gavebrev er et dokument der dokumenterer udover at dokumentere at der er givet en gave, også giver mulighed for at bestemme vilkårene for gaven. Blandt andet har man mulighed for at bestemme, at gaven skal tilhøre modtageren som denne særeje.

Visse gaver kan gives afgifts- og skattefrit og visse gaver skal indberettes til Skatteforvaltningen. Det er derfor nødvendigt at man i forbindelse med sine overvejelser om gavmildheden, overvejer om gaven udløser afgift/skat eller ej.

Gaveafgiftsreglerne er blandt andet afhængig af hvem modtageren er og hvor stor en gave der gives. Blandt andet kan man i 2018 give afgiftsfri gaver til sine nærtbeslægtede slægtninge på kr. 67.100 (2020) og sine svigerbørn med ialt kr. 23.500  (2020).